Juridik för advokatassistenter - grundkurs, 15-17 maj 2019
15-17 maj
15 utb.timmar

Juridik för advokatassistenter - grundkurs, 15-17 maj 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
15-17 maj
10:30-13:00
15 timmar
Smådalarö Gård, Dalarö

Kursbeskrivning

Vi ger under hösten en fortsättningskurs för advokatassistenter. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se för mer information.

Advokatakademiens grundläggande kurs för advokatassistenter som vill utvecklas och växa i sin roll på advokatbyrån. Kursen ger deltagaren kunskaper för ett dels kunna hantera olika juridiska frågor, dels utveckla arbetsuppgifter och rutiner på advokatbyrån. Det handlar t.ex. om att söka juridisk information eller att färdigställa juridiska dokument inom avtalsrätt, köprätt, immaterialrätt, och associationsrätt. Kursen behandlar också i olika avsnitt klientkontakter och Advokatsamfundets regler om god advokatsed, klientmedelshantering och bokföringsreglemente. Vi kommer också att i särskilt avsnitt ta upp personlig utveckling och effektivitet som ett sätt att öka arbetsglädjen.

Kursen varvar teori och praktik och deltagaren får många praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner, erfarenhetsutbyte och egna frågor i en trivsam miljö.

Advokat Anna Öster är en erfaren och omtyckt kursledare med förmåga att förklara och belysa med praktiska exempel.

PRELIMINÄRT PROGRAM
Onsdag 15 maj
10.00 - 10.30 Registrering
10.30 - 12.30 INLEDNING
Advokatsekreterarens roll
God advokatsed och regler som berör det dagliga arbetet
Etiska normer och Disciplinärenden
RÄTTSORDNINGEN
Allmänna drag
Rättskällorna
Tolknings- och utfyllnadsproblematiken
ALLMÄN AVTALSRÄTT
Avtalsslut (lagmodellen, andra sätt, passivitetsbindning)
13.30 - 17.00 ALLMÄN AVTALSRÄTT, forts
Fullmakt/Ogiltighet
19.15 MIDDAG

Torsdag 16 maj
09.00 - 10.00 FORSTÄTTNING
11.00 - 12.00 KÖPRÄTTENS GRUNDER,
13.00 - 15.00 KLIENTKONTAKT
Sekreterarens inledande kontakt med ny klient
Sekretess- och jävsreglerna
Kommunikation av handlingar med klient
Förmåga att göra skillnad på sak och person vid hantering av besvärliga situationer eller personer
15.30 - 17.00 KÖPRÄTT OCH ASSOCIATIONSRÄTT
Grundfrågor
Firmateckning
17.00 Egen tid och möjlighet till promenader och bastubad
19.15 MIDDAG

Fredag 17 maj
9.00 - 10.00 SAKRÄTTSLIGA FRÅGOR
Betalningsvillkor
Fakturor och bekräftelser
Kreditbedömning
Försäkringsfrågor
BOKFÖRINGSREGEMENTET OCHKLIENTMEDELSHANTERING
10.30 - 12.00 PROCESSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONTAKT MED DOMSTOLAR
Stämningsansökan & Svaromål
Bevisfrågor
Rättegångsfullmakt
Rättshjälp
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 AVSLUTNING

Målgrupp

Sekreterare på advokatbyrå.

Kursledare

Advokat Anna Öster, Stockholm, är specialiserad inom affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Hon föreläser regelbundet för advokatsekreterare och paralegals.

Kursavgift

Kursavgiften är 18 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension i enkelrum på Smådalarö Gård, inklusive två 3-rätters middagar med dryck, och kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben.

Övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.
Vid anmälan vänligen uppge:
Fullständigt namn:
Personnummer:
Titel:
Kontaktuppgifter:
E-post:
Byrå:

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Smådalarö Gård, Dalarö

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Smådalarö Gård