Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs, 13-15 november 2023

Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs, 13-15 november 2023

13 - 15 nov
Kurstid: 10:30 - 13:00
Registreringstid: 10:00
15 utbildningstimmar
Kursplats
Skeviks Gård, Värmdö
134 32, Gustavsberg
08‑570 387 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
20900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

OBS: Innan kursanmälan kan göras måste ansvarig byråadministratör på advokatbyrån först registrera de anställda som vill anmäla sig till kursen, vilket görs här https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Matrikel/. När det är klart, logga in på https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/fortbildning/se-kursutbud/ och gör kursanmälan.

För hjälp att lägga upp byråadministratör, kontakta registrator@advokatsamfundet.se. För övrig information om kursen eller hjälp med anmälan, kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

Välkommen till Advokatakademiens fördjupningskurs för advokatassistenter. Vi har sedan 2008 arrangerat grundkursen för advokatassistenter i dess nuvarande form. Många har efterfrågat en fördjupningskurs när man som assistent fått lite mer erfarenhet. Det är inget krav att du har gått vår grundkurs för att anmäla dig till fördjupningskursen, men du bör ha viss erfarenhet i din yrkesroll.

Den här kursen är till för dig som vill utvecklas och växa i din roll som advokatassistent. Kursen ger deltagaren nya juridiska kunskaper men också metoder för att utveckla arbetsuppgifter och rutiner på advokatbyrån. Kursen behandlar i olika avsnitt klientkontakter och Advokatsamfundets etiska regler. Vi kommer också att i ett särskilt avsnitt fokusera på hur man gör för att bli mer effektiv på arbetsplatsen.

Kursen varvar teori och praktik och deltagaren får många praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner, erfarenhetsutbyte och egna frågor i en trivsam miljö.

Advokat Anna Öster är en erfaren och omtyckt kursledare med förmåga att förklara och belysa med praktiska exempel.

KURSPROGRAM (med reservation för ändringar):

DAG 1
10.00-10.30
Registrering

10.30-12.00
INLEDNING
Presentation av kursdeltagare och kursledare
Advokatyrkets etik och teknik
Advokatens roll och främsta skyldigheter
Intressekonflikter
Regler som berör det dagliga arbetet
Etiska normer och Disciplinärenden
Om oberoende
Om kommunikation

FAMILJERÄTT

12.00-13.00
LUNCH

13.00-15.00
FAMILJERÄTT
Äktenskapet och dess rättsverkningar
Äktenskapsskillnad
Bodelningar
Vårdnadstvister

15.00-15.30
KAFFE

15.00-17.00
ARVSRÄTT
Legala arvsordningen
Testamente
Arvsskifte

19.15
Förfriskning vid baren

19.30
MIDDAG

DAG 2
9.00- 10.30
STRAFFRÄTT
Straffrättens funktion
Påföljder
Polisförhör
Åtal
Straffrättsprocessen

10.30-10.00
KAFFE

10.30-12.00
STRAFFRÄTT, forts
Gärningsbeskrivning
Objektiv- och subjektiv bedömning
Genomgång av olika brott
Ofullbordade brott
Ansvarsfrihetsgrunder
Bevissäkring, bevisbördan

12.00-13.00
LUNCH

13.00-14.30
STRAFFRÄTT, forts
Allmänna yrkesplikter, tystnadsplikt och intressekonflikter
Förhållande till motpart
Förhållande till domstol och myndigheter

14.30-15.00
KAFFE

15.00-17.00
Kommunikation & Personligt ledarskap

19.00
MIDDAG

DAG 3

9.00-10.00
SKADESTÅNDSRÄTT
Striktansvar och culpaansvar
Skadeståndsbedömning
Personskada, sakskada och allmän förmögenhetsskada
Kränkningsskador
Försäkringsfrågor
Skador orsakade av barn eller psykiskt störda
Principalansvar

10.30-11.00
KAFFE

11.00-12.00
Skadeståndsrätt
Tillbaka blick och summering

12.00-13.00
LUNCH

Målgrupp

Assistenter och andra med liknande administrativa arbetsuppgifter på advokatbyrå.

Kursledare

Advokat Anna Öster, Stockholm, specialiserad inom affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Anna föreläser ofta på juridiska kurser och kurser för advokatassistenter.

Kursavgift

Kursavgiften är 20 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension i enkelrum på Skeviks Gård på Värmdö, inklusive två 3-rätters middagar med dryck, och kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Anställda på advokatbyråer kan efter inloggning boka sig via webben.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Skeviks Gård, Värmdö

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Skeviks Gård, Värmdö