(Tidigare "Advokatsekreteraren i förändring")
Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs, 21-23 oktober 2019 (15 kurstimmar)
21-23 okt
15 utb.timmar

Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs, 21-23 oktober 2019 (15 kurstimmar)

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
21-23 okt
10:30-13:00
15 timmar
FågelbroHus

Kursbeskrivning

OBS: Innan kursanmälan kan göras måste ansvarig byråadministratör på advokatbyrån först registrera de anställda som vill anmäla sig till kursen, vilket görs här https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Matrikel/. När det är klart, logga in på https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/fortbildning/se-kursutbud/ och gör kursanmälan.

För hjälp att lägga upp byråadministratör, kontakta registrator@advokatsamfundet.se. För övrig information om kursen eller hjälp med anmälan, kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

Välkommen till Advokatakademiens fördjupningskurs för advokatsekreterare. Vi har sedan 2008 arrangerat grundkursen för advokatsekreterare i dess nuvarande form. Många har efterfrågat en fördjupningskurs när man som sekreterare fått lite mer erfarenhet. Det är inget krav att du har gått vår grundkurs för att anmäla dig till fördjupningskursen, men du bör ha viss erfarenhet i din yrkesroll.

Den här kursen är till för dig som vill utvecklas och växa i din roll som advokatsekreterare. Kursen ger deltagaren nya juridiska kunskaper men också metoder för att utveckla arbetsuppgifter och rutiner på advokatbyrån. Kursen behandlar i olika avsnitt klientkontakter och Advokatsamfundets etiska regler. Vi kommer också att i ett särskilt avsnitt fokusera på hur man gör för att bli mer effektiv på arbetsplatsen.

Kursen varvar teori och praktik och deltagaren får många praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner, erfarenhetsutbyte och egna frågor i en trivsam miljö.

Advokat Anna Öster är en erfaren och omtyckt kursledare med förmåga att förklara och belysa med praktiska exempel.

KURSPROGRAM (med reservation för ändringar):

MÅNDAG 21 OKTOBER

10.00-10.30 Registrering

10.30-12.00 Inledning:
Presentation av kursdeltagare och kursledare
Advokatyrkets etik och teknik
Advokatens roll och främsta skyldigheter
Intressekonflikter i det nya etiska regelverket
Regler som berör det dagliga arbetet
Etiska normer och Disciplinärenden
Om oberoende
Om kommunikation
Kontorsorganisation
Arvoderingsfrågor

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Familjerätt:
Äktenskapet och dess rättsverkningar
Äktenskapsskillnad
Bodelningar

Arvsrätt:
Legala arvsordningen
Testamente
Arvsskifte

15.00-15.30 Kaffe

15.00-17.00 Stresshantering:
Lär dig ett effektivt sätt att hantera stress
Sålla i budskapen, sociala medier och på skrivbordet
Verktygslådan som hjälper dig att snickra en trivsam arbetsmiljö

19.00 Middag

TISDAG 22 OKTOBER

09.00- 10.30 Straffrätt:
Straffrättens funktion
Påföljder
Polisförhör
Åtal
Straffrättsprocessen

10.30-10.00 Kaffe

10.30-12.00 Straffrätt, forts:
Gärningsbeskrivning
Objektiv- och subjektiv bedömning
Genomgång av olika brott
Ofullbordade brott
Ansvarsfrihetsgrunder
Bevissäkring, bevisbördan

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Allmänna yrkesplikter, tystnadsplikt och intressekonflikter
Förhållande till motpart
Förhållande till domstol och myndigheter

15.00-15.30 Kaffe

15.30-17.00 Kommunikation, forts:
Case & Tillämpling

19.00 Middag

ONSDAG 23 OKTOBER

09.00-10.00 Skadeståndsrätt:
Striktansvar och culpaansvar
Skadeståndsbedömning
Personskada, sakskada och allmän förmögenhetsskada
Kränkningsskador
Försäkringsfrågor
Skador orsakade av barn eller psykiskt störda
Principalansvar
Produktansvar

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.00 Tillbakablick och summering

12.00-13.00 Lunch

Målgrupp

Sekreterare och andra med liknande administrativa arbetsuppgifter på advokatbyrå.

Kursledare

Advokat Anna Öster, Stockholm, specialiserad inom affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Anna föreläser ofta på juridiska kurser och kurser för advokatsekreterare.

Kursavgift

Kursavgiften är 18 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension i enkelrum på FågelbroHus, inklusive två 3-rätters middagar med dryck, och kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Anställda på advokatbyråer kan efter inloggning boka sig via webben.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

FågelbroHus, Värmdö

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

FågelbroHus