Livesänd
Klientpsykologi – konsten att hantera svåra klienter - 2021
17 maj
6 utb.timmar

Klientpsykologi – konsten att hantera svåra klienter - 2021

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
17 maj
09:15 - 16:45
6 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

Advokatens uppdrag karaktäriseras ofta av att den "mänskliga faktorn" står i centrum; i skärningspunkten mellan psykologi och juridik. När stora personliga värden står på spel – klientens frihet, vårdnaden om ett barn, konkurs, familjegården eller vid tvistlösning – väcks ofta starka känslor till liv, vilket kan försvåra det juridiska arbetet och stressa advokaten känslomässigt. Klientpsykologi är därför relevant för alla advokater som då och då biträder färgstarka klienter. Den syftar till att ge advokaten ökad medvetenhet och praktiska verktyg för att bli bättre på att bemöta svårhanterliga klienter – till gagn för såväl advokat som klient. Arbetspsykologen Jens Näsström delar under seminariet med sig av sin långa erfarenhet i ämnet; dels i form av forskningsrön, dels i form av praktiska råd.

Ämnet behandlades nyligen vid ett mycket uppskattat seminarium på Advokatdagarna. Nu ges möjlighet att gå på djupet inom klientpsykologi och hur advokaten med olika hjälpmedel kan hantera "besvärliga" klienter till gagn för båda parter.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Arbetspsykologen Jens Näsström är sedan 15 år specialiserad på att hjälpa advokater att prestera och må bättre. Han har hållit kurser i klientpsykologi på Advokatsamfundets öppna kurser, advokatexamen samt i privat regi. Utöver föreläsningar och handledning så forskar han kontinuerligt på juristers arbetssituation och har bland annat genomfört två nationella studier i samarbete med Advokatsamfundet. Han har också föreläst på The Law Society, Thomson Reuters, Danska advokatsamfundet, Norska juristföreningen, JUSEK och på byråer i hela landet.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se respektive kurstillfälle för kursplats

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se