NYHET!
Kommersiell förvaltningsrätt och grundläggande rättigheter för juridiska personer, 10 maj 2019
10 maj
6 utb.timmar

Kommersiell förvaltningsrätt och grundläggande rättigheter för juridiska personer, 10 maj 2019

Datum
10 maj
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursledare
Percy Bratt, Karin Åhman
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya kurs i kommersiell förvaltningsrätt belyser förvaltningsrättens och den offentliga rättens stora praktiska och ekonomiska betydelse i kommersiell verksamhet. Här ingår även grundläggande rättigheter för juridiska personer. På kursen visas – med utgångspunkt från en rad verklighetsanknutna konkreta exempel – hur den kommersiella förvaltningsrätten används som ett effektivt instrument i den juridiska verktygslådan.

Rättsområdet som belyses under kursen har sin grund i den svenska förvaltningsrätten (en ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018) liksom den svenska konstitutionella rätten med skydd för grundläggande rättigheter enligt både 2 kapitlet regeringsformen och Europakonventionen. Rättsområdet har förstås också sin grund i EU-rätten (den EU-rättsliga förvaltningsrätten). Kursen tar fasta på de olika övergripande rättsfrågor som kan uppkomma i samband med att juridiska personer kommer i kontakt med olika – för dem relevanta – myndigheter och domstolar. Det rör sig alltså både om förvaltningsrättsliga frågor (för kommersiella aktörer) och frågor med bäring på skyddet för grundläggande rättigheter.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister med inriktning på förvaltningsrättsliga frågor för kommersiella aktörer – exempelvis skatteprocesser och EKO-mål – samt jurister som vill lära sig mer om grundläggande rättigheter för juridiska personer.

Kursledare

Percy Bratt, advokat och delägare vid Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, och kursledare på Advokatsamfundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater.

Karin Åhman, förutvarande professor i offentlig rätt, tf. lektor vid Stockholms universitet och kursledare på Advokatsamfundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se