med professor Mårten Schultz
Kommersiell skadeståndsrätt, 29 januari 2019
29 jan
6 utb.timmar

Kommersiell skadeståndsrätt, 29 januari 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
29 jan
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Advokatakademiens kurs tar sitt avstamp i den intensiva rättsutveckling som präglat den kommersiella skadeståndsrätten under senare år och belyser denna utveckling ur systematiska och kritiska perspektiv.

Här tas skadeståndsrättens eviga frågor upp ur ett affärsrättsligt perspektiv. Ämnen som orsakskravets innebörd, adekvans, normskydd och tillit, culparegelns status och skadebestämningsaspekter ges en grundlig genomgång. Även mer nyligen aktualiserade spörsmål, om t.ex. underlåtenhet, metodologiska utvecklingslinjer, betydelsen av rättighetsargument och förhållandet till obehörig vinst behandlas mot bakgrund av Högsta domstolens senare praxis.

Kursen syftar till att ge en djup bild av den kommersiella skadeståndsrättens tillstånd 2019.

KURSINNEHÅLL

• Orsaksbedömningen: Teoretisering, metod och innebörd
• Efter Landskrona-domen: Om underlåtenhet och bevisbörda
• BDO-målet och Floodgate-argumentet: Adekvans, normskydd och rättspolitiska argument
• Skadeståndsrättens rättighetsutveckling: Vad betyder den intensiva prejudikatsbildningen för den kommersiella juridiken
• Den fria culpabedömningens ökade betydelse
• När har en förmögenhetsskada inträffat?
• Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd
• Kan den skadelidande få särskild ersättning för att skadevållaren berikat sig på skadavållandet?

Kursledare

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet sedan 2011 och flitigt anlitad som rådgivare i samband med kommersiella tvister. Han blev utsedd till Årets Jurist 2012 och Årets lärare vid Stockholms universitet 2012. Mårten Schultz är aktiv inom sociala medier och driver sedan 2013 Juridikpodden (tillsammans med Tove Lindgren) samt twittrar om juridik under @martenschultz. Han är även juridisk kommentator i Svenska Dagbladet.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 15 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se