NYHET!
Kommersiella entreprenadtvister - 2021

Kommersiella entreprenadtvister - 2021

30 nov
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
7900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

De kommersiella entreprenadtvisterna blir allt fler och allt mer komplexa. Oavsett tvisteföremålets storlek tenderar entreprenadtvister att ta mycket tid och resurser i anspråk av såväl klient som ombud. Processmaterialets omfattning och form ställer särskilda krav på hur en effektiv talan sammanställs och presenteras. Advokatakademiens nya kurs syftar till att ge deltagarna fördjupade insikter om hur en entreprenadtvist kan och bör bedrivas, ur såväl ett praktiskt perspektiv som ett strategiskt. Kursen följer entreprenadtvistens olika faser: Från projektets slutskede med reklamation och kravframställan avseende ÄTA, vite, fel och skada, till bevisanskaffning och genomförande av domstolsprocess, skiljeförfarande eller alternativt tvistlösningsförfarande.

Kursdeltagarna kommer ges verktyg för strategiska överväganden, förberedelse av inlagor, hantering av omfattande material i form av dokument, vittnesmål och expertlåtanden, samt genomförande av en effektiv huvudförhandling oavsett tvistens omfattning.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Kristoffer Löf är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå där han delar ordförandeskapet för byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning. Kristoffer är specialiserad på tvistlösning med särskild tyngdpunkt på tvister rörande energi/olja & gas, telekom samt infrastruktur och entreprenad. Han har varit involverad, som ombud eller skiljedomare, i långt över 100 skiljeförfaranden i ett flertal jurisdiktioner och har företrätt klienter i en mängd domstolsförfaranden. Han är författare eller medförfattare till ett flertal artiklar och böcker om skiljedomsrätt och avtalsrätt. Han är styrelseledamot i Centrum för rättvisa och Swedish Arbitration Association (SAA) samt tidigare ordförande för Young Arbitrators Sweden.

Anders Ingvarson är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå där han delar ordförandeskapet för byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning. Anders har omfattande erfarenhet av tvister med industriella eller tekniska inslag – framför allt avseende infrastrukturprojekt, bygg- och anläggningsentreprenader samt anläggningar inom industrin, såväl i Sverige som internationellt. Anders sitter även som skiljedomare i kommersiella tvister avseende bygg- och anläggningsentreprenader. Han har vidare erfarenhet av att vara bolagsjurist på ett stort byggbolag och är medförfattare till boken ”Tolkning av entreprenadavtal" samt till ett flertal artiklar inom entreprenadområdet. Anders undervisar återkommande på specialkurser om tvistlösning och entreprenadrätt på Lunds universitet, samt håller kurser om byggbranschens olika standardavtal.

Sara Johnsson är advokat och senior associate i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för fastighetsrätt samt branschgrupp för infrastruktur och entreprenad. Hon är specialiserad på entreprenadrätt, såväl inför och under ett entreprenadprojekt, som vid hantering av tvister. Sara har erfarenhet som ombud i ett flertal komplexa entreprenadtvister, i både svenska och internationella skiljeförfaranden liksom i domstol.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Kursavgiften är 6 950 kronor exklusive moms för livesänd kurs.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se