NYHET!
Konkurs och ackord - grundkurs - 2020
12 mar
3 utb.timmar

Konkurs och ackord - grundkurs - 2020

Datum
12 mar
Tid
13:30-16:45
Utb.timmmar
3 timmar
Registreringstid
13:15
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Tillämpliga ansvarsregler om konkurs eller företagsrekonstruktion inte inleds i tid av en
gäldenär som har ekonomiska problem
o Aktiebolagslagen (kontrollbalansräkningsreglerna m.m.)
o Skatteförfarandelagen (personligt betalningsansvar för obetalda skatter)
o Brottsbalken

Vad händer i en konkurs?
o Ansökan om konkurs
o Konkursbeslutet
o Konkursförvaltarens roll
o Edgångssammanträde
o Fordringsägarnas rättighet att få information
o Lönegarantifrågor
o Avvecklingen av tillgångarna i konkursboet
o Fortsatt drift
o Konkursutredningen
o Återvinningsprocesser och andra processer
o Bevakningsförfarandet
o Utdelningsförfarandet
o Avslutande åtgärder

Vad händer i en företagsrekonstruktion?
o Ansökan
o Beslut om företagsrekonstruktion
o Rekonstruktörens roll
o Borgenärssammanträdet
o Fordringsägarnas rättigheter att få information
o Hävningsförbud
o Ackordsförslaget
o Ackordsförhandlingen
o Rösträttsregler
o Avslutande åtgärder

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Hans Renman är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå. Han är specialiserad på kredit- och insolvensrätt och förordnas löpande som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Hans Renman är också verksam inom kommersiella tvister och skiljeförfarande, och han har varit ombud i ett stort antal tvister om återvinning till konkursbon. Han är rankad som en av de ledande juristerna inom insolvens och rekonstruktion av Chambers and Partners och är rekommenderad av Legal 500 samt invald i Legal 500 Hall of Fame.

Lars Eric Gustafsson är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå. Han är specialiserad på affärsjuridik med insolvensrätt och har erfarenhet sedan 1985 av rekonstruktioner och ackord liksom konkursförvaltning. Lars Eric Gustafsson har omfattande erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot avseende finansieringsfrågor och andra affärsjuridiska frågor. Han är rankad som en av de ledande juristerna inom insolvens och rekonstruktion av Chambers and Partners och är rekommenderad av Legal 500. Han är även invald i Legal 500 Hall of Fame.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se