Makars och sambors avtalsfrihet - 2023
22 mar
6 utb.timmar

Makars och sambors avtalsfrihet - 2023

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
22 mar
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya kurs behandlar makars och sambors avtalsfrihet med beaktande av både familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

Kursen utgår från premissen att par som ingått äktenskap eller som bor ihop som sambor består av två självständiga individer och som därför kan ingå avtal med varandra. Under kursen diskuterar vi den begränsning av pars avtalsfrihet som i vissa avseenden följer av familjerättsliga regler samt grundkrav som gäller för att förmögenhetsrättsligt avtal ska ges verkningar såväl mellan parterna som mot tredje man.

Under kursen kommer vi att bland annat att diskutera möjligheten och kraven för par att genom äktenskapsförord och samboavtal påverka omfattningen av en framtida bodelning (ÄktB 7:3 och SamboL 9 §), motsvarande beträffande föravtal om bodelning (ÄktB 9:13 och SamboL 10 §) samt makars obefintliga möjlighet att därutöver avtala om en kommande bodelning (ÄktB 9:13 st. 2). Vidare ska vi behandla bodelningsavtal inklusive möjligenhet för makar att dels genomföra bodelning under ett äktenskap (ÄktB 9:1 st. 2), dels komma överens om att ta med viss enskild egendom i en bodelning (ÄktB 10:4. Även jämkning av äktenskapsförord och samboavtal kommer att beröras (ÄktB 12:3 och SamboL 9 § 3 st).

När det gäller allmän förmögenhetsrätt kommer bland annat makars och sambors möjlighet att utfästa och genomföra gåvor mellan sig och att ingå avtal om lån att behandlas, samt betydelsen som familjerättsliga rådighetsbegränsningar har för en ägares rätt att förfoga över viss typ av egendom.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Fredric Renström är advokat och delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå AB. Han är uteslutande inriktad på svensk och internationell familjerätt och arvsrätt, och ofta anlitad som föreläsare inom svensk och internationell familjerätt samt arvs- och gåvorätt. Fredric Renström undervisar bland annat på Domstolsakademin, Limhamsgruppen och BG Institute och föreläser regelbundet både i Sverige och internationellt. Han är medlem i International Academy of Family Lawyers (IAFL) och deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol och som expert i 2014 års vårdnadsutredning ”Se Barnet”.

Margareta Brattström är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitetet. Hon har skrivet en mängd böcker och artiklar i familje- och arvsrätt, bl.a. läroboken "Äktenskap Samboende Partnerskap" och uppsatsen "Familjerättsliga avtal mellan makar. En nordisk rättsjämförelse avseende äktenskapsförord."

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.


AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se respektive tillfälle för kursplats

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se