Kursplats på förfrågan, kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se
Målsägandebiträde och särskild företrädare - 2019
19-20 sep
12 utb.timmar

Målsägandebiträde och särskild företrädare - 2019

Datum
19-20 sep
Tid
10:30-16:30
Utb.timmmar
12 timmar
Registreringstid
10:00
Kursplats
The Steam Hotel
Ångkraftsvägen 14
721 31, VÄSTERÅS
SVERIGE
021-475 99 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

NYHET: Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med eller vill börja arbeta med uppdragen som målsägandebiträde och särskild företrädare. Med utgångspunkt i de advokatetiska reglerna behandlas de svårigheter som kan uppkomma i dessa typer av uppdrag samt hur målen bör handläggas från förordnande till laga kraftvunnen dom. Kursen är problemorienterad och bedrivs i formen av workshop där frågor från deltagarna välkomnas.

I samband med att Advokatsamfundet 2015 införde möjligheten för advokat och biträdande jurist att anmäla sig på listor för domstolsförordnanden angavs särskilda krav för att anta uppdrag som särskild företrädare för barn: "...för uppdrag av detta slag [särskild företrädare för barn] ska ombudet besitta personlig lämplighet och t.ex. lång erfarenhet eller särskild kompetens för uppdraget".

Kursdeltagarna bör ha grundläggande kunskaper om aktuell lagstiftning och domstolsprocessen. Stor vikt läggs vid den praktiska hanteringen av dessa ärenden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med eller vill börja arbeta med uppdragen som målsägandebiträde och särskild företrädare.

Kursledare

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme. Båda har omfattande erfarenhet när det gäller att företräda barn och unga i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol, och undervisar frekvent inom området.

Kursavgift

Kursavgiften är 17 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Kursen 11-12 april genomförs på Smådalarö Gård, Dalarö.
Kursen 19-20 september genomförs på The Steam Hotel i Västerås.

Se länkar längre ner i texten om respektive kurshotell.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Länk till Smådalarö Gård
Länk till The Steam Hotel