NYHET!
Medling och konflikthantering i familjemål - fördjupning, 30-31 januari 2020 (12 kurstimmar)
30-31 jan
12 utb.timmar

Medling och konflikthantering i familjemål - fördjupning, 30-31 januari 2020 (12 kurstimmar)

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
30-31 jan
09:15-16:45
12 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Medlare kan förordnas av domstol eller anlitas av parter som hamnat i tvist om barnen eller om ekonomiska frågor. Denna kurs riktar sig till medlare som vill repetera, fördjupa sig i och utvecklas inom metoden co-mediation. Vi kommer att ta upp hur man kan arbeta för att erhålla medlingsuppdrag samt hur man som medlare kan få stöd och handledning. Vi går igenom hur man kan hantera svårigheter såsom låsningar och maktobalanser mellan parterna. Maktobalanser kan orsakas av olika anledningar och vi kommer att gå igenom olika teman (ekonomiska obalanser, hot eller våld i relationen, missbruksproblematik, psykisk sjukdom).
Vi tittar närmare på medling i ekonomiska tvister (bodelningar), barnsamtal med tips kring utformningen av dessa samt när och hur externa resurser bör anlitas (t ex tolk eller barnpsykolog).

Kursen kommer att innehålla många praktiska inslag med möjlighet att pröva olika tekniker och verktyg. Stort utrymme ges för diskussioner, erfarenhetsutbyte och egna frågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater som vill ta uppdrag som medlare, men också de som tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän. Kursen är även relevant för ombud i sådana tvister.

Kursledare

Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med särskilt fokus på internationell familjerätt. Hon genomgick 2015 en utbildning i Cross Border Family Mediation i Berlin och har därefter fortlöpande vidareutbildat sig inom området medling. Alexandra Lyckman förordnas ofta som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildningsverksamhet.

Johan Lagerbielke är konsult inom förhandlingsteknik, civilekonom och fil. kand. i psykologi. Han föreläser regelbundet för Advokatsamfundet sedan mer än 10 år på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på kurser i förhandling för advokater.

Kursavgift

Kursavgiften är 15 900 kr exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se