NYHET!
Medling och konflikthantering i familjemål, 4-5 februari 2019
04-05 feb
12 utb.timmar

Medling och konflikthantering i familjemål, 4-5 februari 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
04-05 feb
09:15-16:45
12 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Välkommen till Advokatakademiens praktiskt inriktade 2-dagars kurs om medling och konflikthantering. Kursen ger en mycket god grund för uppdrag som medlare samt är meriterande för offentligt förordnande.

Advokatakademiens nya kurs om medling och konflikthantering i familjemål behandlar dels mål som involverar barn (vårdnad-, boende-, umgängesmålen), dels mål som rör den ekonomiska familjerätten (bodelningar och arvstvister). Kursen lär dig bl.a. att identifiera och överkomma vanligt förekommande hinder och låsningar i familjemål och bodelningar - kunskaper som har en stark bäring på humanjuristens arbete.

I vårdnadstvister och bodelningar, men även i arvstvister, blir i många fall advokatens arbete lika mycket psykologens som juristen. Det handlar om att få före detta makar eller sambos att kunna samarbeta kring bodelning, men framför allt gemensamma barn.

Kursen vänder sig till advokater som vill ta uppdrag som medlare, men är även till nytta för advokater som tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän. Advokater och jurister som företräder parter som ombud i sådana tvister har nytta av att känna till och använda de metoder och synsätt som tillämpas i medling och konflikthantering.

Kan man skapa en stämning av ett mindre konfrontativt klimat så ökar förutsättningarna väsentligt att komma fram till lösningar som gynnar alla inblandade.

Dag 1 Medling och konflikthantering

Introduktion

- Varför uppkommer känslomässiga konflikter vid separationer m.m.?
- Vad är medling och konflikthantering? Olika teorier och metoder, t ex konflikttrappan.
- Att skapa ett bättre förhandlingsklimat
- Förhandlingstekniker
- Hantera låsningar
- Verktyg och framgångsrika tillvägagångssätt

12.00 Lunch

- Att tänka på kring vårdnadstvist
- En konkret medlingsmetod : ”Co-mediation” enligt konferensmodellen, varvas med praktiska övningar
- Barnsamtal
- Ombudets roll
- Hantera låsningar
- Verktyg och framgångsrika tillvägagångssätt
- Upprätta skriftliga överenskommelser och avtal
- Vad kan föräldrar göra för att hjälpa barnen vid skilsmässa?

Dag 2 Medling och konflikthantering

- forts. medling i vårdnadstvist
- Bodelning m.m. - konflikthantering vid ekonomiska tvister
- Utvärdering från deltagarna
- Feedback och frågor
- Sammanfattning och slutsatser

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater som vill ta uppdrag som medlare, men också de som tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän. Kursen är även relevant för ombud i sådana tvister.

Kursledare

Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med särskilt fokus på internationell familjerätt. Hon genomgick 2015 en utbildning i Cross Border Family Mediation i Berlin och har därefter fortlöpande vidareutbildat sig inom området medling. Alexandra Lyckman förordnas ofta som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildningsverksamhet.

Johan Lagerbielke är konsult inom förhandlingsteknik, civilekonom och fil. kand. i psykologi. Han föreläser regelbundet för Advokatsamfundet sedan mer än 10 år på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på kurser i förhandling för advokater.

Kursavgift

Kursavgiften är 15 900 kr exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se