Livesänd
Kostnadsfritt webinarium
Forskningswebinarium för ledamöter: Hur mår vi nu? Hur ska vi bättre ta hand om oss?
25 aug
0 utb.timmar

Forskningswebinarium för ledamöter: Hur mår vi nu? Hur ska vi bättre ta hand om oss?

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
25 aug
12:00 - 13:00
0 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

Advokatsamfundets senaste studie visar att pandemin har lett till de största förändringarna av advokaters prestation och välbefinnande på femton år. Det blir också allt tydligare att många advokaters arbetsarrangemang kommer att förändras permanent. Jämförelser med de studier som Advokatsamfundet genomförde med arbetspsykologen Jens Näsström 2005 och 2017 ger en tillförlitlig och viktig karta över effekterna av pandemin och distansarbete. Studien ger också indikationer på vad som är viktigt för ledamöternas välbefinnande samt vad ledare och arbetsgivare behöver beakta i organiseringen av arbetet hösten 2021.
Resultaten är så pass viktiga att vi vill prioritera presentationen av direkt efter semestrarna. Vi hoppas därmed kunna bidra till bättre förutsättningar inför höstens arbete. Två webinarier kommer att erbjudas; dels för ledamöterna, dels för ledare och arbetsgivare.

Forskningswebinarium för ledamöter: Hur mår vi nu? Hur ska vi bättre ta hand om oss?
Ur innehållet:
• Hur har advokaterna påverkats avseende välbefinnande och effektivitet? Analys utifrån bland annat verksamhetsinriktning och kön.
• Vilka dimensioner av arbetet och fritiden har påverkats positivt och negativt (balans arbete-fritid, professionell utveckling, förmåga att koppla av etc.)?
• Hur många advokater vill fortsätta arbeta på distans när restriktionerna lättas – och i vilken utsträckning?
• Vad är viktigt att tänka på avseende hälsan inför semestern och höstens arbete?
• Hur kommer möteskulturen att förändras? Vilka möten kommer fortsatt vara viktiga att ta i det fysiska rummet?

Målgrupp

Webinarium för ledamöter

Kursledare

Arbetspsykologen Jens Näsström är sedan 15 år specialiserad på att hjälpa advokater att prestera och må bättre. Han har hållit kurser i klientpsykologi på Advokatsamfundets öppna kurser, advokatexamen samt i privat regi. Utöver föreläsningar och handledning så forskar han kontinuerligt på juristers arbetssituation och har bland annat genomfört två nationella studier i samarbete med Advokatsamfundet. Han har också föreläst på The Law Society, Thomson Reuters, Danska advokatsamfundet, Norska juristföreningen, JUSEK och på byråer i hela landet.

Kursavgift

Webinariet är kostnadsfritt

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Livesänt webinarium

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Vid livesänd kurs skickas en länk till kursen via e-post.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se