NYHET!
Ny lagstiftning om barnfridsbrott - 2023

Ny lagstiftning om barnfridsbrott - 2023

08 jun
Kurstid: 09:00 - 12:45
Registreringstid: 08:45
3 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
4900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Sedan den 1 juli 2021 har barns straffrättsliga skydd stärkts genom införande av en ny straffbestämmelse för barn som bevittnar våld mellan närstående. Under kursen går vi igenom bakgrund till den nya lagstiftningen, vad som gör en handling straffbar, brottets gradindelningen och nivåer för skadestånd. Vi går igenom vad som innefattas i uppdraget som målsägandebiträde/särskild företrädare i dessa ärenden samt innebörden av det utvidgade uppdraget som särskild företrädare. Vi diskuterar även hur uppdragen kan hanteras praktiskt. Kursen ger en god kunskapsmässig grund för att kunna bli förordnad för uppdragen.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt och håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål och brottmål.

Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet när det gäller att företräda barn och unga i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol, och undervisar frekvent inom området.

Kursavgift

Kursavgiften är 4 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se