Även livesänd
NYHET!
Ny lagstiftning om företagsrekonstruktion - 2023
23 nov
6 utb.timmar

Ny lagstiftning om företagsrekonstruktion - 2023

Visa alla tillfällen (2)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
23 nov
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund
23 nov
09:15 - 16:45
6 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft med omfattande förändringar av rekonstruktionsförfarandet.

Kursen omfattar en grundlig genomgång av den lagen utifrån lagmotiv (prop. 2021/22:215 och SOU 2021:12) och lämnar praktiska råd kring hur rekonstruktioner ska hanteras i det nya regelverket. Föreläsare är advokat Hans Renman (advokat och författare till diverse insolvensrättsliga publikationer) och advokat Hans Andersson – som var utsedd expert i den offentliga utredning (”Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion”), som låg till grund för lagstiftningen.
Lagen genomgås i stort med särskild vikt vid väsentliga nyheter som gäldenärens ökade rådighet under förfarandet, gäldenärens avtal, borttagandet av kontantprincipen, rekonstruktörens skadeståndsansvar samt förändringar i superförmånsrätten och reglerna kring rekonstruktionsplanen. Därtill behandlas vissa föreslagna följdändringar i anledning av lagens införande och hur rekonstruktören praktiskt bör agera i olika situationer för en upprätthålla en god handläggning av rekonstruktionsärendet.

Som deltagare får du insikt i
• Den nya lagen om företagsrekonstruktion
• De väsentliga nyheterna i den nya lagen om företagsrekonstruktion och hur dessa ska förstås och tillämpas.
• Hur man som rekonstruktör bör agera i olika typsituationer för att upprätthålla en god handläggning av rekonstruktionsärendet.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en god förståelse för den nya lagen om företagsrekonstruktion och hur den praktiskt ska tillämpas i olika situationer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, och advokater samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en företagsrekonstruktion.

Kursledare

Advokat Hans Andersson arbetar som konkursförvaltare och rekonstruktör och har varit utsedd expert vid ett antal statliga lagutredningar inom insolvensområdet; nu senast i den utredning som beredde den nya lagen om företagsrekonstruktionen (SOU 2021:12). Han Andersson är också sedan ett antal år tillbaka ordförande för Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige, en intresseorganisation för landets konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer med cirka 400 medlemmar.

Advokat Hans Renman arbetar som konkursförvaltare och rekonstruktör och som ombud i tvister och skiljeförfaranden, ofta inom det insolvensrättsliga området. Författare eller medförfattare till en lagkommentar till konkurslagen (Lexino) samt till böcker om återvinning i konkurs och ackord. Har även författat över 70 publicerade artiklar i insolvensrättsliga frågor. Vissa artiklar har publicerats i pappersform. Många artiklar har publicerats enbart digitalt (Blendow Lex nova).

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Om kursen går i livesänt format är kursavgiften 7 900 kronor exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.


AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se