Kursen genomförs i både vanligt och livesänt format.
Nya lagen om företagshemligheter - 2020

Nya lagen om företagshemligheter - 2020

09 nov
Kurstid: 13:30 - 16:45
Registeringstid: 13:15
3 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
4900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:558) om företagshemligheter i kraft. Den nya lagen är en implementering av EU-direktivet om skydd för företagshemligheter. Syftet är att skapa ett enhetligt regelverk som ger företagshemligheter ett starkare skydd i hela unionen. Kursen går igenom den nya lagen och diskuterar vad den innebär för företag och arbetstagare.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Sten Bauer är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholmskontorets arbetsrättsgrupp och var Stockholmskontorets Managing Partner under åren 2010–2016. Sten Bauer undervisar på delkurs 1 och är också examinator för advokatexamen.

Peder Oxhammar är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholmskontorets immaterialrättsgrupp.

Kursavgift

Kursavgiften är 4 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe under kursen.
Kursavgiften är 3 900 kronor exklusive moms för livesänd kurs.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se