NYHET
Praktisk personskaderätt - handläggning, ersättningsfrågor, praxis och nyheter - 2022

Praktisk personskaderätt - handläggning, ersättningsfrågor, praxis och nyheter - 2022

16 nov
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
8900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge deltagarna en djup inblick inom personskaderätten och den praktiska hanteringen av personskaderättsliga ärenden. Kursledarna går igenom grunderna för den skadeståndsrättsliga ersättningen vid personskada. En genomgång ges kring frågor om olika typer av personskador, relevant lagstiftning och de olika ersättningsslagen. Därtill frågor som berör bevisbörda, beviskrav, sambandsfrågor, kränkningsersättning vid brott, jämkning, omprövning, preskription, ränteberäkning, samordningsförmåner, rätten till ombud, ombudskostnader samt process i domstol. Genomgång av praxis och nyheter inom skadeståndsrätten. Kursen tar sikte på frågeställningar och problem som kan uppkomma i samband med hantering av personskadeärenden mot försäkringsbolag, myndigheter och i domstol.

Målgrupp

Kursen är praktiskt inriktad och vänder sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med personskaderätt, agerar som ombud mot försäkringsbolag, eller åtar sig uppdrag som offentliga försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

Kursledare

Advokat Mats Wikner, Advokatfirman Wikner KB, Falun
Advokat Malin Christensson, Advokatbyrån Rolfsdotter, Lund
Advokat Christina Marmolin, Advokatbyrå Christina Marmolin AB, Stockholm
Kursledarna är specialiserade inom skadeståndsrätt och försäkringsrätt och har lång erfarenhet av att arbeta som ombud för skadade i personskadeärenden. De är medlemmar i Skadeståndskollegiet.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Om kursen erbjuds som livsänd kurs är kursavgiften 7 900 kr exkl moms

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.


AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se