NYHET!
Praktisk skiljemannarätt, 26 mars 2019
26 mar
6 utb.timmar

Praktisk skiljemannarätt, 26 mars 2019

Datum
26 mar
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursledare
Fanny Gleiss Wilborg, Emilia Lundberg
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya kurs om praktisk skiljemannarätt vänder sig både till den som inte tidigare har erfarenhet av skiljeförfaranden och den som vill säkerställa att kunskaperna är à jour med rättsutvecklingen.

Eftersom i stort sett alla förhandlade avtal innehåller en skiljeklausul måste alla processande ombud vara beredda att företräda sina klienter i såväl allmän domstol som skiljeförfarande. Kursen säkerställer att deltagaren är väl orienterad i skillnaderna mellan en domstolsprocess och ett skiljeförfarande. En genomgång görs också av olika former av skiljeförfarande och även hur ett skiljeförfarande går till från påkallelse till dom. Vi går också igenom relevant praxis från klanderprocesser och diskuterar strategiska överväganden utifrån dessa.

KURSINNEHÅLL

• Skiljeförfarande eller allmän domstol
• Olika former av skiljeförfarande
• Skiljenämndens sammansättning
• Påkallelse och svaromål, samt skriftväxling i övrigt
• Bevisfrågor i skiljeförfaranden inklusive frågor om edition och bevisupptagning i domstol
• Slutförhandling
• Klander av skiljedom

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma med civilprocesser och skiljeförfaranden.

Kursledare

Fanny Gleiss Wilborg är advokat och f.d. chefsrådman vid Södertörns tingsrätt. Hon är innehavare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB och frekvent anlitad skiljedomare i svenska och internationella skiljemål.

Emilia Lundberg är advokat och f.d. rådman vid Attunda tingsrätt. Hon är innehavare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB och frekvent anlitad skiljedomare i svenska och internationella skiljemål.

Kursavgift

Kursavgiften är 7500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se