NYHET!
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen - 2021

Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen - 2021

15 nov
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Elite Hotel Park Avenue Göteborg
Kungsportsavenyn 36-38
400 15, Göteborg
Sverige
031-727 10 20
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
7900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Advokatsamfundets nya kurs behandlar olika typer av säkerhetsåtgärder samt edition inom ramen för svensk domstolsprocess och i skiljeförfaranden.

Säkerhetsåtgärder, i form av bl.a. kvarstad eller förbud/påbud vid vite, syftar inte bara till att säkerställa framtida verkställighet o.d. De ger även part en oberoende – om än preliminär – bedömning av själva saken och kan sätta stark ekonomisk och processuell press på motparten. Efter att en säkerhetsåtgärd har beviljats finns därför ofta goda förutsättningar för förlikning.

Edition kan ge part tillgång till viktiga och ibland helt avgörande bevis samt tvinga motparten att visa upp sina svagaste kort. Även edition kan nyttjas strategiskt, bl.a. för att sätta press på motparten. Det senare gäller särskilt när den sökta editionen kombineras med editionsförhör med s.k. upplivningsförelägganden. Kursen behandlar båda dessa processuella institut utifrån ett strategiskt och praktiskt perspektiv, med ingående analyser och exempel på hur part kan positionera sig i olika situationer och argumentera såväl för som emot en begärd åtgärd.

Efter kursen kommer deltagarna ha erhållit kunskaper och praktiska verktyg för att mera effektivt kunna nyttja eller värja sig emot säkerhetsåtgärder respektive edition.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som emellanåt har anledning att hantera dispositiva tvistemål inför svenska domstolar eller skiljenämnder.

Kursledare

Robin Oldenstam är sedan drygt 20 år specialiserad på kommersiella domstols- och skiljeförfaranden. Han är ledamot i ICC International Court of Arbitration i Paris samt i styrelsen för det Finska Skiljedomsinstitutet (FAI). Under åren 2010-2014 var han ordförande i the Swedish Arbitration Association (SAA), som är den ledande föreningen för skiljeförfaranden i Sverige. Robin Oldenstam föreläser regelbundet inom processrätt vid ett flertal universitet och på kurser för professionell fortbildning samt har han författat diverse böcker och artiklar i juridiska tidskrifter. Han rankas konsekvent bland de allra främsta inom tvistlösning i Sverige av institut som Chambers & Partners, Legal 500, Global Arbitration Review m.fl.

Philippe Benalal är rådman på Attunda tingsrätt. Han har lång erfarenhet av arbete som domare, i tingsrätt och hovrätt samt skiljeförfarande. Han har också tidigare varit advokat på Advokatfirman Vinge och skrivit civilrättslig lagstiftning på Justitiedepartementet.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.


AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se