Även livesänd
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen - 2023
11 okt
6 utb.timmar

Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen - 2023

Visa alla tillfällen (2)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
11 okt
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund
11 okt
09:15 - 16:45
6 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

Kursen behandlar olika typer av säkerhetsåtgärder samt edition inom ramen för svensk domstolsprocess och i skiljeförfaranden.

Säkerhetsåtgärder, i form av bl.a. kvarstad eller förbud/påbud vid vite, syftar inte bara till att säkerställa framtida verkställighet o.d. De ger även part en oberoende – om än preliminär – bedömning av själva saken och kan sätta stark ekonomisk och processuell press på motparten. Efter att en säkerhetsåtgärd har beviljats finns därför ofta goda förutsättningar för förlikning.

Edition kan ge part tillgång till viktiga och ibland helt avgörande bevis samt tvinga motparten att visa upp sina svagaste kort. Även edition kan nyttjas strategiskt, bl.a. för att sätta press på motparten. Det senare gäller särskilt när den sökta editionen kombineras med editionsförhör med s.k. upplivningsförelägganden. Kursen behandlar båda dessa processuella institut utifrån ett strategiskt och praktiskt perspektiv, med ingående analyser och exempel på hur part kan positionera sig i olika situationer och argumentera såväl för som emot en begärd åtgärd.

Efter kursen kommer deltagarna ha erhållit kunskaper och praktiska verktyg för att mera effektivt kunna nyttja eller värja sig emot säkerhetsåtgärder respektive edition.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som emellanåt har anledning att hantera dispositiva tvistemål inför svenska domstolar eller skiljenämnder.

Kursledare

Robin Oldenstam är sedan drygt 25 år specialiserad på kommersiella domstols- och skiljeförfaranden. Han är också ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut samt medlem i styrelsen för det Finska Skiljedomsinstitutet (FAI) och har tidigare varit ledamot av ICC:s internationella skiljedomstol. Under åren 2010-2014 var han ordförande i the Swedish Arbitration Association (SAA), som är den ledande föreningen för skiljeförfaranden i Sverige. Robin Oldenstam föreläser regelbundet inom processrätt vid ett flertal universitet och på kurser för professionell fortbildning samt har han författat artiklar i juridiska tidskrifter. Han rankas konsekvent bland de allra främsta inom tvistlösning i Sverige av institut som Chambers & Partners, Legal 500, Global Arbitration Review m.fl

Philippe Benalal är sedan nästan 20 år specialiserad på tvistlösning, både domstols- och skiljeförfaranden. Philippe är idag advokat och delägare vid Advokatfirman Fylgia, där han ansvarar för byråns tvistlösningsgrupp. Philippe har också lång erfarenhet av arbete som domare, i tingsrätt och hovrätt. Philippe har bl.a. varit rådman i Attunda tingsrätt, med särskilt ansvar för tvistemål. Han har tidigare även arbetat som advokat på Advokatfirman Vinge och skrivit civilrättslig lagstiftning på Justitiedepartementet. Han utses frekvent som skiljedomare.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
När kursen går som livesänd kurs är kursavgiften 7 900 kr exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.


AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se