NYHET!
Sexualbrott i alla dess skepnader – en kurs för målsägandebiträde, särskilda företrädare och försvarare - 2023

Sexualbrott i alla dess skepnader – en kurs för målsägandebiträde, särskilda företrädare och försvarare - 2023

25 apr
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Elite Hotel Park Avenue Göteborg
Kungsportsavenyn 36-38
411 36, Göteborg
Sverige
031-727 10 20
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
8900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Under dagen kommer vi ha en ordentlig genomgång av samtyckeslagstiftningen och den praxis som utvecklats och då gå igenom följande:

• Vilka är de viktigaste skillnaderna mot den tidigare lagstiftningen?
• Har det straffrättsliga skyddet mot sexuella övergrepp stärkts?
• Vad innebär frivillighetsrekvisitet?
• Har bevisbördan flyttats över på den misstänkte eller är det större fokus nu än tidigare på hur målsäganden agerat?
• Vad är avgörande för en åklagare när hen väcker åtal?
• Vilka är bevissvårigheterna?
• Hur kan en som målsägandebiträde/särskild företrädare och som offentlig försvarare företräda sin klient på bästa sätt, dels under förundersökningen och dels i rätten? Vilka är utmaningarna?
• Vad innebär oaktsam våldtäkt?
• Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt och grov oaktsamhet?
• Sexualbrott mot barn – vilka är utmaningarna?
• Stereotyper och myter
• Genomgång av praxis
• Skadestånd
• Påföljd

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som får uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare.

Kursledare

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och delägare på Brottsbyrån. Tidigare jobbade hon som specialiståklagare och då främst med sexualbrott. Hon undervisar om bevissvårigheter i sexualbrottsmål vid Stockholms universitet och har de senaste åren varit i flera europeiska länder och föreläst om samtyckeslagen.

Ulrika Rogland är advokat på Ulrika Rogland Advokatbyrå. Hon har tidigare arbetat som domare och var under många år åklagare specialiserad på bland annat sexuella brott. Ulrika har gett ut två böcker om grooming.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se respektive kurstillfälle för kursplats

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se