NYHET! Se även kurstillfälle i Malmö.
Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD - 2020
19 maj
6 utb.timmar

Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD - 2020

Datum
19 maj
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Elite Hotel Savoy, Malmö
Norra Vallgatan 62
211 22, Malmö
Sverige
040 664 48 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Under kursen går kursledaren Carl Svernlöv grundligt igenom förutsättningarna för det personliga ansvaret för styrelseledamöter och VD i aktiebolagslagen. Fördjupning sker inom bl.a. frågor om moderbolags ansvar för händelser i dotterbolag, ansvar vid delegation, hur en matrisorganisation kan påverka ansvaret samt ansvarsgenombrott för aktieägare och styrelseledamöter. Teoretiska inslag varvas med hänvisningar till den rika flora av rättsfall som kommit inom området på senare år, inte minst det s.k. HQ-målet.

Rättsområde: Associationsrätt / Skadeståndsrätt

Som deltagare får du kunskap om:
• Den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrättens grunder
• Business judgment rule i svensk rätt
• Ansvarsfrihet
• Ansvarsgenombrott för aktieägare och styrelseledamöter
• Ansvarsförsäkring

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Jur. dr. Carl Svernlöv är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, och arbetar med bolagsstyrning, associationsrätt och företagsförvärv. Han är sedan 2009 adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl Svernlöv har publicerat ett tiotal böcker och över 175 artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se