Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD - 2023

Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD - 2023

05 okt
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
8300 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Under kursen går kursledaren Carl Svernlöv grundligt igenom förutsättningarna för det personliga ansvaret för styrelseledamöter och VD i aktiebolagslagen. Fördjupning sker inom bl.a. frågor om moderbolags ansvar för händelser i dotterbolag, ansvar vid delegation, hur en matrisorganisation kan påverka ansvaret samt ansvarsgenombrott för aktieägare och styrelseledamöter. Teoretiska inslag varvas med hänvisningar till den rika flora av rättsfall som kommit inom området på senare år, inte minst det s.k. HQ-målet.

Rättsområde: Associationsrätt / Skadeståndsrätt

Som deltagare får du kunskap om:
• Den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrättens grunder
• Business judgment rule i svensk rätt
• Ansvarsfrihet
• Ansvarsgenombrott för aktieägare och styrelseledamöter
• Ansvarsförsäkring

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Jur. dr. Carl Svernlöv är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, och arbetar med bolagsstyrning, associationsrätt och företagsförvärv. Han är sedan 2009 adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl Svernlöv har publicerat ett tiotal böcker och över 175 artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 300 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Om kursen är livesänd är kursavgiften 7 300 kronor exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se