Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter - 2023
31 mar
6 utb.timmar

Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter - 2023

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
31 mar
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Mer information om kursen kommer inom kort

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister

Kursledare

Johan Lagerbielke är konsult inom förhandlingsteknik, civilekonom och fil. kand. i psykologi. Han föreläser regelbundet för Advokatsamfundet sedan mer än 10 år på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på kurser i förhandling för advokater.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se