NYHET!
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter - 2023
31 mar
6 utb.timmar

Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter - 2023

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
31 mar
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att visa hur modern förhandlingsteknik på ett konkret sätt kan användas i arbetet som jurist. Kursen tar upp olika perspektiv, metoder och tekniker som fungerar och som den vanlige juristen ofta inte reflekterat över eller har kommit i kontakt med.

Det man generellt kan säga om mänskliga beteenden är att vi har en rätt begränsad repertoar av förhållningssätt. Effektiv förhandling handlar om att anpassa beteenden och förhållningssätt efter sammanhanget för att uppnå ett så bra resultat som möjligt, så säkert som möjligt.

Det finns mest utrymme för förbättringar i förhandlingstekniken i svåra situationer, därför att man i de situationerna har en svag förhandlingsposition, en besvärlig motpart eller ska förlikningsförhandla en tvist. Kursen fokuserar på dessa situationer.

Under kursdagen tittar vi närmare på besvärliga situationer i förhandlingar, besvärliga motparter och förlikningssituationer. Vi går in på tekniker och deltagarna får med sig verktyg och perspektiv för detta ändamål. Avslutningsvis arbetar vi med spelteori och vad som händer när man möter samma motpart många gånger, och diskuterar de nya rönen från konflikt- och förhandlingsforskningen och hur dessa nya rön kan användas i det praktiska arbetet som biträdande jurist eller advokat.

KURSINNEHÅLL

- Introduktion
- Grundläggande begrepp
- Praktikfall 1, tvistelösningsförhandling
- Förhandlingsanalys av en tvist
- Kommunikationspsykologi
- Praktikfall 2, besvärliga motparter
- Psykologiska försvarsmekanismer
- Praktikfall 3, upprepade förhandlingar
- Spelteori och relationsbyggande
- Sammanfattning och slutsatser

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som vill förbättra sina förutsättningar att lyckas i besvärliga förhandlingar.

Kursledare

Johan Lagerbielke är konsult inom förhandlingsteknik, civilekonom och fil. kand. i psykologi. Han föreläser regelbundet för Advokatsamfundet sedan mer än 15 år på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på kurser i förhandling för advokater.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se