Tvistemålsprocessen 1 - förberedelsefasen, 9 september 2020
09 sep
6 utb.timmar

Tvistemålsprocessen 1 - förberedelsefasen, 9 september 2020

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
09 sep
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Advokatsamfundets återkommande och populära kurs om tvistemålsprocessen uppmärksammar vad ombud bör tänka på:

• När stämningsansökning, svaromål och ytterligare skrifter utformas

• Inför, under och efter muntlig förberedelse

En huvudfråga är hur ett ombud skall agera för att dels målet skall handläggas snabbt och effektivt av tingsrätten, dels eventuella försök av motparten att fördröja misslyckas.

Följande och andra frågor behandlas på kursen:

• Hur muntlig bevisning bör anskaffas

• Parternas omfattande skyldigheter under förberedelsen, bl.a. skyldigheterna att uppge vilka skriftliga bevis de innehar och ge in dessa samt redogöra för sin rättsliga argumentation

• Hur ett ombud kan se till att motparten uppfyller alla dessa skyldigheter

• Materiell processledning; stora skillnader mellan olika domares processledning finns och frågan är hur ett ombud bör agera i förhållande till detta

• Hur ett ombud kan se till att handläggningen inte avser processuella utan materiella frågor

• Yrkande om interimistiska åtgärder
- fastställelseyrkande
- stupstocksföreläggande
- sammanfattning

• Förlikningshandlingar; vad bör beaktas och hur bör de föras

Målgrupp

Alla processande ombud.

Kursledare

Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mycket omfattande erfarenhet av tvistemål, förvaltningsprocess och skiljeförfaranden.

Philippe Benalal är rådman på Attunda tingsrätt. Han har tidigare varit advokat på Advokatfirman Vinge, domare på Svea hovrätt och arbetat på Justitiedepartementet med civilrättslig lagstiftning samt varit föredragande vid Domarnämnden.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se