NYHET!
Unga lagöverträdare, bevistalan och frihetsberövanden - 2023

Unga lagöverträdare, bevistalan och frihetsberövanden - 2023

05 maj
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
8900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Kursen belyser regelverket i Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och som gäller barn och unga som inte fyllt 21 år. Kursens syfte är att ge en övergripande teoretisk presentation av gällande regelverk, men framförallt att ge praktiska tips på hur dessa ärenden hanteras utifrån advokatetiska regler och klientintresset. Fokus kommer särskilt att ligga på den praktiska hanteringen av ärenden avseende barn under 15 år som misstänks för brott. Även frågor om olika former av frihetsberövanden för barn och unga upp till 21 år diskuteras både ur ett praktiskt och ett advokatetiskt perspektiv.

Det pågår f.n. en statlig utredning (Ju 2019:15) med direktiv att bl.a. undersöka utökade möjligheter att driva bevistalan, men även ökade möjligheterna att kroppsvisitera barn under 15 år. Utredningen ska redovisas den 21 januari 2022.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt samt håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål och brottmål.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se