Uppdraget som bodelningsförrättare - 2020
05 - 06 okt
12 utb.timmar

Uppdraget som bodelningsförrättare - 2020

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
05 - 06 okt
09:15 - 16:45
12 timmar
Ystad Saltsjöbad

Kursbeskrivning

NYHET: Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Bodelningsförrättning är en judiciell sak. Den har många likheter med handläggning av ett dispositivt tvistemål i första instans. Reglerna finns inom familjerätten men åtskilliga bestämmelser i rättegångsbalken och ärendelagen kan tillämpas analogt. Förrättarens resultat har ökat i betydelse sedan parterna numera måste forcera reglerna om prövningstillstånd för att få upp saken till hovrätten och därmed få sin tvist prövad i mer än två instanser.

Kursen ger en grundlig genomgång av allt som rör bodelningsförrättningen såsom hantering av kostnadsfördelningen, uppläggning av sammanträde, utredning, bevisning, ”processledning”, upprättande av olika slags beslut, yttrande till domstol samt handläggning efter återförvisning från domstol m.m. Deltagarna får en vägledning inte bara vad avser den praktiska sidan av förrättaruppdraget utan också av den legala regleringen, som belyses med olika exempel på vanligt förekommande problem.

INNEHÅLL

- Hanteringen av kostnadsfrågorna (inledande redogörelse för parterna, fördelning mellan parterna, parts missnöje med kostnaderna)
- Vad omfattas av förrättaruppdraget
- Handläggningen inför första samanträdet
- Handläggningen på första sammanträdet (innehåll och upplägg)
- Den materiella ”processledningens” innehåll och begränsningar
- Vad omfattas av förrätarens utredningsskyldighet?
- Vad ankommer på parterna rörande personlig inställelse, skriftväxling yrkande och bevisning
- Bevisfrågor (bevismedel, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering)
- Förberedelse inför andra sammanträdet
- Upplägg av andra sammanträdet
- Förlikningsförhandlingar
- Bodelningsbeslutet (partiellt beslut, ”mellanbeslut”, fullständigt beslut, villkorat beslut, fullföljdshänvisning, delgivning)
- Exempel på beslut
- Särskild talan
- Klandertalan (fastställelsetalan, fullgörelsetalan, yrkande efter klandefristens utgång av käranden, av svaranden, förlikning under klandermålet, yttrande av förrättaren till domstolen, återförvisning till förrättaren)
- Exempel på klanderstämning

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som arbetar med eller har för avsikt att börja arbeta med bodelningsrätt.

Kursledare

Örjan Teleman är advokat och författare till flera artiklar rörande bodelning samt standardverken Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa (sjätte upplagan 2016) och Äktenskapsförord (tredje upplagan 2012). Han är medförfattare till kommentaren till Äktenskapsbalkens andra upplaga (2010) och har medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.

Kursavgift

Kursavgiften är 17 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning och kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se