Uppdraget som bodelningsförrättare - 2023
18 - 19 sep
12 utb.timmar

Uppdraget som bodelningsförrättare - 2023

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
18 - 19 sep
09:15 - 16:45
12 timmar
Skeviks Gård, Värmdö

Kursbeskrivning

KURSBESKRIVNING – BODELNINGSFÖRRÄTTARUPPDRAGET

Bodelningsförrättning är en judiciell sak. Den har många likheter med handläggning av ett dispositivt tvistemål i första instans. Reglerna finns inom familjerätten men åtskilliga bestämmelser i rättegångsbalken och ärendelagen kan tillämpas analogt. Förrättarens resultat har ökat i betydelse sedan parterna numera måste forcera reglerna om prövningstillstånd för att få upp saken till hovrätten och därmed få sin tvist prövad i mer än två instanser.

Kursen ger en grundlig genomgång av allt som rör bodelningsförrättningen såsom hantering av kostnadsfördelningen, uppläggning av sammanträde, utredning, bevisning, ”processledning”, upprättande av olika slags beslut, yttrande till domstol samt handläggning efter återförvisning från domstol m.m. Deltagarna får en vägledning inte bara vad avser den praktiska sidan av förrättaruppdraget utan också av den legala regleringen och advokatetiska aspekter på uppdraget, som belyses med olika exempel på vanligt förekommande problem.

UR INNEHÅLLET:

- Inledning
- Hanteringen av kostnadsfrågorna (inledande redogörelse för parterna, fördelning mellan parterna, parts missnöje med kostnaderna)
- Vad omfattas av förrättaruppdraget
- Handläggningen inför det inledande sammanträdet
- Handläggningen på det inledande sammanträdet (innehåll och upplägg)
- Den materiella ”processledningens” innehåll och begränsningar
- Vad omfattas av förrättarens utredningsskyldighet?
- Vad ankommer på parterna rörande personlig inställelse, skriftväxling yrkande och bevisning
- Bevisfrågor (bevismedel, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering)
- Förberedelse inför fortsatta sammanträden
- Upplägg av fortsatt sammanträden
- Förlikningsförhandlingar
- Bodelningsbeslutet (partiellt beslut, ”mellanbeslut”, fullständigt beslut, villkorat beslut, fullföljdshänvisning, delgivning)
- Exempel på beslut
- Advokatetiska aspekterna på uppdraget
- Särskild talan
-Klandertalan (fastställelsetalan, fullgörelsetalan, yrkande efter klanderfristens utgång av käranden, av svaranden, förlikning under klandermålet, yttrande av förrättaren till domstolen, återförvisning till förrättaren)
- Exempel på klanderstämning

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som arbetar med eller har för avsikt att börja arbeta med bodelningsrätt.

Kursledare

Johan Schüldt är advokat, specialiserad på ekonomisk familjerätt, och har främst uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.
Parallellt med advokatverksamheten arbetade Johan från 1980 som lärare vid Stockholms universitet och hade sedan början av 1990-talet (fram till 2022) en halvtidstjänst som universitetslektor i civilrätt (familjerätt). Johan anlitas regelbundet som föreläsare vid bland annat Uppsala universitet och externa utbildningsinstitut. Han har också medverkat som medförfattare till flera läroböcker i familjerätt.

Kursavgift

Kursavgiften är 19 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning och kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se