NYHET!
Lagen om offentlig upphandling i praktiken, 20 mars 2019
20 mar
6 utb.timmar

Lagen om offentlig upphandling i praktiken, 20 mars 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
20 mar
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Det upphandlingsrättsliga området har vuxit under de senaste åren och det är många advokater som verkar och ger råd inom området. För att kunna förstå det komplexa regelverket krävs en genomgång av regelverket ur ett praktiskt perspektiv. Kursen ger en inblick i den ena av huvudlagarna på området, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Under kursen kommer föreläsaren Anna Ulfsdotter Forssell - flera gånger rankad som en av Sveriges främsta advokater inom upphandlingsrätt - att guida dig igenom LOU och då bl.a. gå igenom följande.

Vad är upphandling? Vem är skyldig att följa LOU och när? Vissa av undantagen från LOU, Allmänna bestämmelser såsom principerna för upphandling, Beräkning av värde, De vanligaste förfarandena för upphandlingar med värde över tröskelvärdena, Uteslutning, Kvalificering, Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt, Fullgörande av kontrakt och ändring i upphandlade avtal, De vanligaste förfaranden för upphandlingar med värde under tröskelvärdena och upphandling av tjänster i bilaga 2, Tilldelningsbeslut, Avtalsspärr, Rättsmedel.

Viktigare rättsfall bakas in under kursdagen och frågor och diskussion välkomnas.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma inom upphandlingsrätt.

Kursledare

Advokat Anna Ulfsdotter Forssell har arbetat med upphandlingsrätt i 20 år och har medverkat i ett stort antal överprövningsmål, varav flera i Högsta förvaltningsdomstolen, upphandlingsskadeståndsmål, varav ett i Högsta domstolen, samt det första svenska upphandlingsmålet i EU-domstolen. Anna Ulfsdotter Forssell var särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler 2017-2018. Hon är ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se