NYHET! (Kursen kommer att genomföras även i Malmö, vi återkommer med datum.)
Rättsprocessen ur åklagarens perspektiv – något som alla försvarsadvokater bör känna till - 2019
24 sep
6 utb.timmar

Rättsprocessen ur åklagarens perspektiv – något som alla försvarsadvokater bör känna till - 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
24 sep
09:30-17:00
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Kursen ger en inblick i de överväganden som åklagare gör under förundersökningen, vid frihetsberövanden, hemliga tvångsmedel, vid åtalsbeslut, tingsrättsförhandlingen, förhör och överklaganden. Kursdeltagaren får värdefull kunskap om förundersökningen, vikten av försvararens engagemang vid polisförhör samt om åklagarens roll i hela rättsprocessen, vilket innebär mer trygghet i rollen som försvarsadvokat.

De två kursledarna har tillsammans 30 års erfarenhet av processande i domstol, varav 20 år som åklagare.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister med uppdrag som försvarare.

Kursledare

Markus Bergdahl är advokat, verksam vid Advokatbyrån Markus Bergdahl. Han arbetade tidigare under 12 år som specialiståklagare i Helsingborg och på Internationella åklagarkammaren i Malmö, och har omfattande erfarenhet av bl.a. ärenden där hemliga tvångsmedel har använts. Markus Bergdahl arbetar sedan 2015 uteslutande som försvarare och målsägandebiträde.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat vid Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin. Hon har mångårig processvana efter sina år som specialiståklagare och anlitas ofta som föreläsare och juridisk expert i TV och radio.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se