Advokatdagarna 2021

Anmälan – så här gör du!

Konferensavgift är 6 900 kr (exkl. moms). 

1. Anmäl dig till konferensen under fliken Anmälan konferens. Ange också ev. specialkost. 

2. Under fliken Program / Seminarier hittar du programmet. Eftersom Advkatdagarna genomförs digitalt i år är det inget krav att annmäla sig till ett visst seminarium för att få gå på det. För att kunna se dina val under fliken Mitt schema behöver du dock anmäla dig till seminarier, men du är alltså inte bunden till dessa.

3. Under fliken Mitt schema kan du se vad du har bokat och printa en sammanfattning.

Du måste vara inloggad för att anmäla dig.

Konferensprogrammet gäller med reservation för ändringar. 

 

Välkommen att anmäla dig till Advokatdagarna 11-12 november 2021 - 10-års jubileum!

Årets konferens är digital och direktsänds från studio - delta från din dator var du än befinner dig.

Ordinarie konferensavgift är 6 900 kr (exkl. moms). 

Advokatdagarna motsvarar 12 utbildningstimmar.

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig. 

Eftersom konferensen genomförs digitalt i år är det inget krav att anmäla sig till de olika seminarierna.

 

 

Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Välkommen till Advokatdagarna 2021! Konferensen kommer i år att direktsändas från studio - delta från din dator var du än befinner dig. Advokatdagarna är årets största mötesplats för alla Sveriges advokater och biträdande jurister.

Vi kommer att använda den nya plattformen Hopin för att sända Advokatdagarna. Det är en teknik som strävar efter att återskapa känslan och fördelarna med den fysiska konferensen. Deltagarna kan röra sig fritt mellan aktiviteter och det går att interagera och nätverka med varandra.

Eftersom Advokatdagarna genomförs digitalt i år är det inget krav att anmäla sig till de olika seminarierna.

Ordinarie avgift är 6 900 kr.

Advokatdagarna motsvarar 12 fortbildningstimmar.

Vid årets direktsända konferens erbjuder vi seminarier inom följande ämnesområden. Tre seminarier kommer att direktsändas parallellt.

• Process & Skiljedom
• Affärsjuridik
• Humanjuridik
• Brottmål
• Offentlig rätt
• Advokatverksamhet

Läs mer om anmälan - se länken ovan "Anmälan - så här gör du". Inloggning krävs för anmälan.

Vi reserverar oss för ändringar.


FÖRELÄSARE

Vi är mycket glada att ett antal av Sveriges skickligaste jurister och andra experter medverkar vid Advokatdagarna.

Petter Asp, justitieråd Högsta domstolen
Anna Björklund, advokat
Paulina Brandberg, kammaråklagare
Percy Bratt, advokat
Margareta Brattström, professor i civilrätt
Civil Rights Defenders
Anders Eka, justitieråd och Högsta domstolens ordförande
Johan Eriksson, advokat
Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen (från 1 oktober)
Ulrik von Essen, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen
Mari Heidenborg, Justitiekansler
Stefan Johansson, justitieråd Högsta domstolen
UllaBella af Klercker, advokat
Charlotta Kronblad, forskare vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Petra Lundh, Riksåklagare
Göran Nilsson f.d. lagman Södertörns tingsrätt
Sara Nilsson, kammaråklagare
Robin Oldenstam, advokat
Thomas Olsson, advokat
Katarina Påhlsson, Justitieombudsman
Fredric Renström, advokat
Thomas Rolén, generaldirektör vid Domstolsverket
Linda H Staaf, polischef Nationella Operativa Avdelningen
Carl Svernlöv, advokat
Martin Wallin, advokat

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla advokater och biträdande jurister i Sverige.

Kursavgift

BOKA-TIDIGT-RABATT: Vid anmälan senast 1 augusti gäller boka-tidigt-rabatt om endast 5 900 kr ex moms.

Ordinarie avgift är 6 900 kr ex moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister anmäler sig via Advokatakademiens webbplats. För hjälp med anmälan, kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se

Läs mer om anmälan - se länken ovan "Anmälan - så här gör du". Inloggning krävs för anmälan.

Vi reserverar oss för ändringar.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 1 november. För boka-tidigt-rabatt är sista anmälningsdag 1 augusti.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. En kallelse skickas per e-post senast en vecka före konferensen. Faktura skickas senast fyra veckor före kursstart.

Kursintyg skickas ut till alla advokater per post inom ca 2 veckor efter konferensen.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se