Bokningsvillkor Kostnadsfria kurser

Anmälan

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser är tillgängliga för advokater och biträdande jurister. Anmälan kan efter inloggning göras via Advokatsamfundets webbsida.

Det är tillåtet att anmäla sig till högst en kostnadsfri kurs per termin.

Då kurserna snabbt blir fullbokade rekommenderars tidig anmälan.

Kölista

Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på anmälningsdatum.

Avanmälan

Avanmälan ska ske skriftligt via e-post till utbildningsavdelningen senast 15 dagar före kursstart.

Platsen kan överlåtas till behörig kollega utan avgift. Alla deltagarbyten ska anmälas till utbildningsavdelningen via e-post, kursinfo@advokatsamfundet.se.

Avgifter vid sen avbokning och frånvaro

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser är kostnadsfria för advokater och biträdande jurister. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, eller vid frånvaro, faktureras dock en avgift om 2 000 kr ex moms för heldagskurs och 1 000 kr ex moms för halvdagskurs. 

Vid sjukdom debiteras ingen avgift. Sjukanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen före kursstart och frånvaron ska styrkas med läkarintyg (scannat i e-post) och skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se senast 10 dagar efter sjukanmälan. Läkarintyget kan baseras på ett fysiskt eller digitalt möte med läkare.