Bokningsvillkor Kostnadsfria kurser

Anmälan

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser är tillgängliga för advokater och biträdande jurister. Anmälan kan efter inloggning göras via Advokatsamfundets webbsida.

Då kurserna snabbt blir fullbokade rekommenderars tidig anmälan.

Kölista

Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på anmälningsdatum.

Avanmälan

Avanmälan ska ske skriftligt via e-post till utbildningsavdelningen senast 15 dagar före kursstart.

Platsen kan överlåtas till behörig kollega utan avgift. Alla deltagarbyten ska anmälas till utbildningsavdelningen via e-post, kursinfo@advokatsamfundet.se.

Avgifter vid sen avbokning och frånvaro

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser är kostnadsfria för advokater och biträdande jurister. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart faktureras en avgift om 2000 kr för heldagskurs och 1000 kr för halvdagskurs. 

Vid sjukdom debiteras ingen avgift. Sjukanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen före kursstart och frånvaron ska styrkas med läkarintyg (scannat i e-post eller via post) senast 30 dagar efter sjukanmälan.