Om kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet - och nu Advokatakademien - erbjuder sedan 2008 kostnadsfria kurser för advokater och biträdande jurister inom områden som är av särskilt intresse för advokatkåren. Aktuella ämnen är Advokatetik och god advokatsed samt Stresshantering och ett hållbart arbetsliv.

Under våren 2019 ger vi också den kostnadsfria kursen Nyheter rörande penningtvättslagstiftningen. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 1 augusti 2017. Advokater omfattas, precis som i den tidigare penningtvättslagen från 2009, av lagstiftningens bestämmelser i alla typer av uppdrag som leder till finansiella transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning. Lagstiftningen omfattar dock ännu inte tillsyn och sanktioner av advokater och advokatbyråer i förhållande till PTL. Förslag om tillägg till PTL i dessa avseenden har nyligen remissbehandlats och föreslås träda i kraft under 2019. Dessa förslag kommer innebära ett antal tillkommande och i viss mån förändrade regler i fråga om tillsyn, sanktioner och annat ingripande mot advokater och advokatbyråer som inte följer PTL. Under kursen diskuteras dessa förslag och deras praktiska konsekvenser för advokatbyråerna.

Till kursanmälan.