Om kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet - och nu Advokatakademien - erbjuder sedan 2008 kostnadsfria kurser för advokater och biträdande jurister inom områden som är av särskilt intresse för advokatkåren. Aktuella ämnen är Advokatetik och god advokatsed samt Stresshantering och ett hållbart arbetsliv. Kursen Penningtvättslagstiftningen återkommer till programmet så snart den nya lagstiftningen som gäller advokater är klar i sin helhet, vilket beräknas ske under första halvan av 2018. 

Till kursanmälan.