Kostnadsfria kurser

Advokatsamfundet erbjuder sedan 2008 kostnadsfria kurser för advokater och biträdande jurister inom områden som är av särskilt intresse för advokatkåren. 

Kurserna är kostnadsfria, men avbokning och frånvaro utan giltig orsak debiteras. Advokat och biträdande jurist kan boka en kostnadsfri kurs per termin. Läs mer under Bokningsvillkor.

Advokatakademien har sedan coronapandemins utbrott våren 2020 ställt om en växande del av utbudet till direktsänd utbildning. Det innebär att du kan delta i många av våra kurser från kontoret eller hemmet. Direktsända kurser markeras särskilt i kursutbudet nedan. Kurstimmarna får tillgodoräknas på samma sätt som en vanlig lärarledd kurs, vilket har förtydligats i punkt 2.1 i samfundets reviderade riktlinjer för professionell vidareutbildning.

 

Mer om utbildningskravet

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 16 april förra året att för 2020 efterge fortbildningskravet för advokater. Syftet var att underlätta för advokater att ta sig igenom en exceptionell situation till följd av coronapandemin. Styrelsen beslutade samtidigt att upp till 12 timmars utbildning under 2020 kunde överföras till 2021. Kurstimmar från 2019 kan inte överföras till 2021. Undantaget från utbildningskravet får inte någon fortsättning, vilket innebär att det normala kravet på att genomgå minst 18 timmars strukturerad utbildning gäller för 2021. Läs mer i nyhet den 19 januari på samfundets webbplats.

Alla våra kurser kan räknas in i det årliga utbildningskravet för advokater.

 

Läs mer om Kostnadsfria kurser.

Kontakta Advokatakademien om du har frågor.

Sorterat på: Namn | Datum

Det finns inga kommande kurser.