Livesänd
NYHET!
Försvararen, restriktioner och advokatetiken - 2021
30 aug - 22 nov
3 utb.timmar

Försvararen, restriktioner och advokatetiken - 2021

Visa alla tillfällen (3)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
30 aug
13:00 - 16:15
3 timmar
Livesänd
11 okt
13:00 - 16:15
3 timmar
Livesänd
22 nov
13:00 - 16:15
3 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

Advokatsamfundet erbjuder ett nytt kostnadsfritt seminarium som handlar om de olika situationer och frågor försvararen kan möta när klienten är häktad med restriktioner. Ämnet har diskuterats flitigt under senare tid och ett par relaterade fall har behandlats i samfundets disciplinnämnd. Under seminariet diskuteras bl.a. advokatens kontakter med klienten och samfundets etiska regler samt vikten av en etisk kompass. Seminariet ställer också frågan om det blivit vanligare med alltmer långtgående krav på advokaten från den häktade klienten. Olika praktiska exempel diskuteras. Syftet är inte att presentera ett facit, utan att bidra till en aktiv diskussion och utbyte av erfarenheter.

Seminariet leds av advokaterna Ulrika Borg (KRIM Advokater) och Staffan Bergqvist (Advokatgruppen i Stockholm). Båda är ledamöter i samfundets disciplinnämnd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater med uppdrag som försvarare.

Kursledare

Staffan Bergqvist är advokat vid Advokatgruppen i Stockholm och har arbetat på heltid med brottmål i över 20 år. Han är ledamot i samfundets disciplinnämnd sedan 2016 och har skrivit ett flertal utkast till remissvar för Advokatsamfundet i lagstiftningsfrågor som avser straffprocessrätt.

Ulrika Borg är advokat vid KRIM Advokater och har lång erfarenhet av brottmål. Hon är ledamot i samfundets disciplinnämnd sedan 2020. Ulrika undervisar i straffrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet och håller kurser för advokater.

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå men notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, som inte beror på sjukdom, debiteras 2 000 kr. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se information per tillfälle.

Övrig information

Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 3 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se