NYHET kostnadsfritt seminarium!
Hur kan jämställdhet på arbetsplatsen förbättras, 5 april 2019
05 apr
2 utb.timmar

Hur kan jämställdhet på arbetsplatsen förbättras, 5 april 2019

Datum
05 apr
Tid
13:30-15:30
Utb.timmmar
2 timmar
Registreringstid
13:15
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Trots att könsskillnaderna i utbildning har minskat avsevärt under de senaste 50 åren kvarstår betydelsefulla skillnader i lön och karriärvägar. Juristbranschen är inget undantag. Kvinnor är i majoritet på juristprogrammet, men manliga jurister tjänar i genomsnitt mer än sina kvinnliga kolleger och få kvinnor återfinns bland delägarna på advokatbyråer.

Hur kan vi förstå de här ihållande könsskillnaderna? Vad kan göras åt dem? Under seminariet sammanfattas forskning på området och konkreta exempel ges på hur forskare och arbetsgivare kan arbeta tillsammans för att få mer kunskap om vilka initiativ som fungerar. Vi diskuterar bland annat språket i platsannonser, vikten av förebilder, könssammansättningen av arbetsgrupper och könsskillnader i förhandlingsbenägenhet.

PROGRAM

1. Vikten av nätverk och informella kontakter

30% av alla jobb i Sverige förmedlas genom informella kontakter (t.ex. familjemedlemmar och f.d. arbetskamrater), och rekryterande arbetsgivare ber ofta om tips från anställda för att hitta bra kandidater. En nackdel med detta är att anställda ofta tipsar om personer som liknar dem själva. Vad får detta för konsekvenser för jämställdhet i arbetslivet, och vad ska man som arbetsgivare tänka på?

2. Platsannonser

Påverkar språket i platsannonser hur många kvinnor respektive män som söker det utannonserade jobbet? Kan man genom att ändra informationen i platsannonsen få underrepresenterade grupper att söka sig till en arbetsplats?

3. Könsskillnader i förhandling

Forskning visar att män är mer benägna än kvinnor att förhandla upp sin lön. Hur ser det ut bland svenska studenter? Hur ser det ut bland nyutexaminerade jurister? Och vad kan man göra för att minska könsgapet i förhandlingsvilja på en arbetsplats?

4. Könsskillnader i arbetsuppgifter

Vissa arbetsuppgifter är mer meriterande än andra. Forskning visar att kvinnor är mer benägna än män att säga ja till att utföra arbetsuppgifter som inte leder till befordran eller löneökning (t.ex. skriva protokoll på ett möte eller anordna organisationens julfest). Varför är det så?

5. Vikten av förebilder

Vilken roll spelar förebilder för unga människors karriärval? Kan man bryta könssegregeringen i val av utbildning och arbete med hjälp av förebilder?

6. Könssammansättningen av arbetsgrupper

Hur påverkar andelen kvinnor i en arbetsgrupp könsskillnader i vem som är villig att ta på sig rollen som ledare för gruppen? Och hur påverkas kvinnors självkänsla av att vara den enda kvinnan i ett team?

7. Prestationsutvärderingar

Påverkas prestationsutvärderingar av könsstereotyper? Använder man olika ord när man beskriver mäns kompetens jämfört med när man beskriver kvinnors kompetens? Hur påverkar detta könsskillnader i karriärmöjligheter?

Kursledare

Anna Sandberg Trolle-Lindgren och Karin Hederos är forskare vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, och har båda disputerat i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kursavgift

Seminariet är kostnadsfritt för advokater och biträdande jurister.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, som inte beror på sjukdom, debiteras 2 000 kr. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se