Advokatakademiens ledarskapsprogram 2024 (fåtal platser kvar)

Kursperiod: 19 aug - 03 dec

Datum Tid Utb.timmar Plats
19 aug - 03 dec 09:00 - 20:00 25 Skeviks Gård, Värmdö Till anmälan

Kursbeskrivning

Vi fortsätter vårt samarbete med Handelshögskolan Executive Education efter mycket uppskattade ledarskapsprogram 2019-2023. I vår utvärdering fick programmet senast 5,7 av 6 för helheten och kursledaren 5,9 av 6.

Advokatakademien har tillsammans med Handelshögskolan Executive Education tagit fram ett ledarskapsprogram i syfte att ge chefer på advokatbyrå en bra grund och effektiva verktyg för sitt ledarskap. Ledarskapsprogrammet hjälper dig att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet löper över en termin under hösten 2024. Vi tar emot högst 20 anmälningar.

Programmet är en mycket god hjälp för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Handelshögskolan (SSE) Executive Education är topprankat i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här finns en tydlig koppling mellan akademisk forskning och näringslivet. Ledarskapsprogrammet är utvecklat mot bakgrund av en alltmer konkurrensutsatt advokatbransch, som kräver ett professionellt ledarskap för att få ofta starka individer att gå mot samma mål. Det gäller oavsett om man befinner sig på en nystartad liten advokatbyrå som ska börja växa, eller en större byrå som har mer gemensamt med "vanliga" företag.

Syftet med programmet är att:

• Förmedla kunskap och verktyg för ett framgångsrikt ledarskap på advokatbyrå
• Stärka chefer i sin ledarroll
• Fokusera på det personliga ledarskapet, personlig effektivitet samt ett kommunikativt och coachande ledarskap

Utbildningen genomförs enligt följande preliminära program under hösten 2024. Programmet motsvarar 25 kurstimmar, 20 h i fysiska möten och ca 5 h i självstudier och handledning.

DEL 1:
Självstudier med hjälp av litteratur och digital plattform. Som deltagare får du i god tid innan vi ses ute på Skeviks Gård tillgång till litteratur och en digital plattform med material för din förberedelse.

Huvudfokus här är på ditt eget personliga ledarskap, en fråga som sedan löper som en röd tråd igenom hela programmet. Det handlar om att motivera dina medarbetare, i med- såväl som motgång och att skapa och underhålla en bra dialog med individer och grupper som du leder. Under förberedelserna får du möjlighet till självstudier via t.ex. filmer, podcast och inläsning samt olika former av reflektion genom övningar som är tillgängliga på programmets hemsida.

DEL 2:
Kurs 19-20 augusti (2 dagar) 2024 på Skeviks Gård, Värmdö, inklusive helpension

Under dessa dagar står ledarskapets huvudfrågor i fokus: vad är ledarskap, hur utövas det och var sker det. Du får ett värdeskapande erfarenhetsutbyte med kolleger och hur de utövar och ser på ledarskap.

Vi strävar efter att du ska förstå:
• Dig själv bättre och djupare, utifrån dig själv och hur andra ser dig
• Innebörden av ledarrollen och skillnader mellan ledar-, chefskap och expertrollen
• Hur du motiverar dig själv och andra
• Hur du leder med hjärnan i fokus och med medvetenhet om faktorer som bidrar till att hjärnan presterar som bäst
• Innebörden av ett coachande förhållningssätt samt grunderna i att ge feedback
• Hur du förstärker dina kommunikativa färdigheter

Under dagarna varvas teori med praktisk övning och reflektion individuellt och i grupp.

DEL 3:
Integrerad praktisk träning under 3 månader

I steg 3 får du tillfälle att tillämpa dina kunskaper och verktyg från programmet i din vardag, där det verkliga lärandet sker. Många upplever den här delen som den mest utmanande och därför ingår som en del i programmet handledning och erfarenhetsutbyte i lärgrupp. Du upprättar en handlingsplan för implementeringen med utgångspunkt i hur du vill utöva ledarskap. Tillsammans med kollegor får du handledning ca 2 h, med möjlighet att presentera din handlingsplan och få input på den, samt utbyta erfarenheter kring själva genomförandet av handlingsplanen, utövande av ledarskapet. Utöver detta handledningstillfälle träffar du och utbyter erfarenheter med din lärgrupp vid ytterligare två tillfällen.

Målgrupp

Chefer och teamledare på advokatbyrå. Den som deltar ska ha en ambition och vilja att utvecklas som ledare och gärna (men inte nödvändigtvis) till en framtida partner. Programmet riktar sig till personer med drivkraft att leda medarbetare och projekt.

Kursledare

Programmet leds av Malin Nyman, Program Director vid Handelshögskolan Executive Education. Hon har en omfattande erfarenhet av ledarskapsutbildning och har även god kännedom om juristbranschen med bakgrund som hovrättsassessor. Malin Nyman är certifierad coach och har återkommande uppdrag inom ledarskapsutbildning, utveckling av ledningsgrupper och organisationsutveckling. Hon har mycket goda vitsord från andra organisationer i liknande ledarskapsutbildningar.

Kursavgift

Kursavgiften är 31 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår:

- Helpension i enkelrum på Skeviks Gård 19-20 augusti inklusive en 3-rättersmiddag med dryck
- Deltagande i webseminarium
- Avslutande kursdag, tisdag 3 december, på Advokatsamfundet inklusive 3-rätters middag
- Kursmaterial
- Övriga måltider och kaffepauser

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 60 dagar före kursstart, återbetalas halva kursavgiften. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Skeviks Gård på Värmdö, vänligen se vägbeskrivning och mer information på hotellets länk nedan.

Övrig information

Citat från tidigare års kursutvärdering:
- Malin är karismatisk och gav ett mycket sympatiskt intryck. Hon har en sällsynt förmåga att förmedla sin expertis utan att ge sken av att hon satt på alla svaren (vilket fick en själv att tänka ett varv extra). Upplägget var vidare mycket bra, då det var interaktivt och genomgående intressant.
- Malin var väldigt närvarande men tog precis lagom plats i gruppen - hon gav gott om utrymme för gruppen och individer att utvecklas under dagarna, med en god fingertoppskänsla för precis lagom vägledning.
- Malin är en stjärna, och det var verkligen hon som gjorde denna kurs till en succé!
- Malin är toppen
- Mycket bra föreläsare. Bra ämnen.
- Superbra kurs
- Ett mycket bra upplägg och disposition med fördelning mellan föreläsningspass, reflektioner i grupp och övningar. Malin är inspirerande, pedagogisk och engagerande!
- Väl genomtänkt och väl genomfört. Eloge till kursledaren för att ge en personlig touch med mycket god input.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Skeviks Gård