Advokatetik och god advokatsed - 2024 (5 kurstimmar)

Subventionerad

Kursperiod: 03 sep - 10 dec

Datum Tid Utb.timmar Plats
03 sep 09:15 - 15:45 5 Sveriges advokatsamfund Till kölista
01 okt 09:15 - 15:45 5 Elite Hotel Park Avenue Göteborg Till anmälan

Kursbeskrivning

OBSERVERA:
Denna kurs ingår i Advokatsamfundets program med kostnadsfria kurser som vänder sig till advokater och biträdande jurister. Särskilda avbokningsvillkor gäller, se information nedan. Det är tillåtet att anmäla sig till högst en kostnadsfri kurs per termin.


ADVOKATETIK OCH GOD ADVOKATSED

Begreppet God advokatsed förändras och utvecklas med tiden. Disciplinnämndens praxis och vägledande uttalanden från Advokatsamfundets huvudstyrelse är normgivande. De nedtecknade vägledande reglerna har varit föremål för en omfattande genomgång av Etikkommittén. Ett redigerat förslag, med kommentarer, presenterades i augusti 2008 av huvudstyrelsen. Den 1 januari 2009 trädde regelverket om God advokatsed i kraft, som därefter reviderats, senast i december 2023.

Kursen innefattar en genomgång av de grundläggande reglerna och senare praxis. Under kursen redovisas också den formella handläggningen av disciplinärenden. Det är avsikten att kursen skall vara interaktiv och stort utrymme lämnas för frågor och diskussioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. Antalet kursplatser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn.

Kursledare

Advokaterna Stefan Ruben, Bo Ahlenius, Lena Frånstedt Lofalk, Claes Langenius, Sten Bauer och Anna Steén. Två av dessa föreläser per tillfälle.

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå men notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, som inte beror på sjukdom, debiteras 2 000 kr. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Kursplats se ovan.

Övrig information

Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 5 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Vid livesänd kurs skickas en länk till kursen via e-post.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se