Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol - 2024 Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande

Kursperiod: 11 - 13 okt

Datum Tid Utb.timmar Plats
11 - 13 okt 10:00 - 13:00 18 Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm Till anmälan

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatsamfundets återkommande och populära kurs för alla som agerar ombud i brottmålsprocessen. Syftet med kursen är att belysa vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol.

KURSINNEHÅLL

• Tillsättande av offentlig försvarare och inledande kontakt med klienten
• Åtgärder före häktningsförhandling
• Tvångsmedel
• Åtgärder före huvudförhandling
• Förhörsteknik
• Plädering
• Beviskrav/Bevisvärdering
• Målsägandebiträde
• Utvisning
• Ansvarsfrihetsgrunder (nödvärn m.m.)
• Straffmätning och påföljdsval
• Överklagande och hovrättsprocessen

Målgrupp

Kursen vänder sig företrädesvis till advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och till biträdande jurister som står i begrepp att söka in i Advokatsamfundet.

Kursledare

Johan Eriksson är försvarsadvokat vid Försvarsadvokaterna, Stockholm, med omfattande erfarenhet av rättegångar rörande grov brottslighet. Han är hedersdoktor vid Stockholms universitet och sitter i Advokatsamfundets huvudstyrelse. Johan Eriksson är vidare författare till böckerna Handbok för försvarare och I rättvisans tjänst, och har under lång tid ägnat sig åt utbildning av advokater och jurister. Johan har för nionde gången röstats fram som "Advokaternas advokat" – den advokat som andra advokater helst skulle anlita.

Lars Kruse är försvarsadvokat vid Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg, med omfattande erfarenhet av brottmålsprocessen. Han är ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd och utbildar regelbundet advokater och jurister. Lars har därtill röstats fram på andra plats som "Advokaternas advokat" – den advokat som andra advokater helst skulle anlita.

Therese Linderoth är hovrättsråd vid Svea hovrätt. Hon har omfattande och bred erfarenhet av straffprocessrätt, och har hanterat framförallt grova brott som både rådman och åklagare innan hon blev hovrättsråd. Therese utbildar advokater och blivande domare och har även arbetat med metod- och rättsutveckling för Åklagarmyndigheten.

Kursavgift

Kursavgiften är 23 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension i enkelrum på hotell/konferenanläggning inklusive två middagar med dryck samt kursdokumentation.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 4 veckor före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för restpektive tillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se