Brottmålskurs 2 - fördjupning inom brottmålsprocessen - 2024 Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande

Kursperiod: 15 - 17 nov

Datum Tid Utb.timmar Plats
15 - 17 nov 10:00 - 13:00 18 Hotell At Six Till anmälan

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatsamfundets nya och omarbetade version av Fördjupning inom brottmålsprocessen leds av advokaterna Johan Eriksson och Lars Kruse samt hovrättsrådet Therese Linderoth. Kursledarna har mycket omfattande erfarenheter av brottmålsprocessen och kursen är praktiskt inriktad.

Under kursen diskuteras bl.a. förhörsteknik, bevisprövning, bevisvärdering och ett flertal rättsfall.

Kursen genomförs under tre dagar med helpension på konferenshotell. Under förra året uppdaterades kursen och innehåller de mest efterfrågade delarna från tidigare fördjupningskurser. Fokus ligger på huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt med inriktning på sakframställning, förhör och plädering. Kursen går även in på rättens allmänna bevisprövning och värdering av kriminalteknisk bevisning.

Målgrupp

Advokatsamfundets fördjupningskurs inom brottmålsprocessen vänder sig företrädesvis till advokater med viss erfarenhet av brottmålsprocessen samt till dig som deltagit i Brottmålskurs 1, eller annan grundläggande utbildning inom brottmålsprocessen.

Kursledare

Johan Eriksson är försvarsadvokat vid Försvarsadvokaterna, Stockholm, med omfattande erfarenhet av rättegångar rörande grov brottslighet. Han är hedersdoktor vid Stockholms universitet och sitter i Advokatsamfundets huvudstyrelse. Johan Eriksson är vidare författare till böckerna Handbok för försvarare och I rättvisans tjänst, och har under lång tid ägnat sig åt utbildning av advokater och jurister. Johan har för nionde gången röstats fram som "Advokaternas advokat" – den advokat som andra advokater helst skulle anlita.

Lars Kruse är försvarsadvokat vid Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg, med omfattande erfarenhet av brottmålsprocessen. Han är ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd och utbildar regelbundet advokater och jurister. Lars har därtill röstats fram på andra plats som "Advokaternas advokat" – den advokat som andra advokater helst skulle anlita.

Therese Linderoth är hovrättsråd vid Svea hovrätt. Hon har omfattande och bred erfarenhet av straffprocessrätt, och har hanterat framförallt grova brott som både rådman och åklagare innan hon blev hovrättsråd. Therese utbildar advokater och blivande domare och har även arbetat med metod- och rättsutveckling för Åklagarmyndigheten.

Kursavgift

Se pris för respektive kurstillfälle

I avgiften ingår helpension i enkelrum inklusive två 3-rättersmiddagar med dryck på konferenshotell samt kursdokumentation.

När kursen går på At Six ingår inte logi, middag på fredagen ingår men inte på lördagen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se