Civilrättsliga tvister - nyhetsdag 2024

Kursperiod: 03 - 05 dec

Datum Tid Utb.timmar Plats
03 dec 09:15 - 16:45 6 Elite Hotel Park Avenue Göteborg Till anmälan
05 dec 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

En nyhetsdag där deltagarna uppdateras på de senaste årens viktigaste nyheter när det gäller dispositiva civilrättsliga tvister - rättsfall, lagändringar och trender - under ledning av advokaten Therese Isaksson och f.d. lagmannen Magnus Widebeck, båda med mångårig erfarenhet av sådana tvister.

Kursen innehåller följande.
- Nyheter inom domstolsprocess (inklusive konkurs och utsökningsrätt)
- Nyheter inom skiljeförfarande
- Nyheter inom avtalsrätt
- Nyheter inom obligationsrätt
- Nyheter inom ekonomisk familjerätt
- Nyheter inom sakrätt
- Trendspaning

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en uppdatering om det senaste inom civilrätten och processrätten av betydelse för dispositiva tvister. Det kommer att finnas tid för diskussioner och möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp

Advokater och andra jurister som driver dispositiva tvister

Kursledare

Therese Isaksson är advokat och delägare vid Westerberg & Partners Advokatbyrå. Hon har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer och anlitas också som skiljeman. Therese Isaksson är medförfattare till boken Arbitration in Sweden.
Magnus Widebeck verkar som fristående medlare och skiljedomare inom Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB. Han var tidigare lagman vid Nyköpings tingsrätt, justitieråd i Högsta domstolen och chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. Han är medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och Tvistemålsprocessen II.

Kursavgift

Kursavgiften är 9 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se