Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål - 2024 Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande

Kursperiod: 13 - 14 maj

Datum Tid Utb.timmar Plats
13 - 14 maj 10:00 - 16:30 12 Lejondals Slott, Bro Till anmälan

Kursbeskrivning

Till offentligt biträde i LVU-mål får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. Advokatakademiens kurs ger en god kunskapsmässig grund för att kunna bli förordnad till sådana uppdrag.

Advokatakademiens meriterande kurs om det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål, med inriktning på LVU och LVM, går igenom aktuell lagstiftning och belyser en rad praktiska frågor vid handläggningen av tvångsvårdsmålen och hur klientens rättigheter bäst tas tillvara under processen.

Kursen ger råd och mycket god vägledning för det offentliga biträdet. Under kursen diskuteras bl.a. socialtjänstens utredning, grunderna för omhändertagande, förhandling, bevisfrågor och överklagande. Vidare diskuteras barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, i ljuset av att barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister med uppdrag i tvångsvårdsmål.

Kursledare

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt samt håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål.

Kursavgift

Kursavgiften är 20 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Lejondals Slott