Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt - 2023

Kursperiod: 15 dec

Datum Tid Utb.timmar Plats
15 dec 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

Advokatakademiens kurs behandlar uppdraget som god man för försäljning enligt samäganderättslagen och hur det utförs. Kursen ger även en översiktlig genomgång av förfarandena avseende försäljning av fast egendom enligt Utsökningsbalken samt tvångsförsäljning enligt Bostadsrättslagen.

Kursen tar upp frågor kring ansökan och hinder avseende förordnande av god man enligt samäganderättslagen för försäljning. Gränsdragningsfrågor mot förvaltningsförordnanden diskuteras liksom praktiska frågor och överväganden under försäljningsprocessen samt hur försäljningen genomförs på ett bra sätt. Vidare behandlas frågor kring värdering och besiktning och andra praktiska åtgärder samt frågor kring avtalsvillkorens utformning, särskilt friskrivning mot dolda fel samt miljöskador. Kursen syftar att ge deltagaren en praktisk genomgång av försäljningsförfarandet enligt samäganderättslagen ”från ax till limpa”.

Vidare går kursen igenom de ibland konkurrerande förfarandena enligt Utsökningsbalken samt Bostadsrättslagen i form av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning. Vi belyser förfarandet i respektive försäljningsform från ansökan till slutredovisning. Processtaktiska överväganden om vilken av de tre försäljningsformerna som kan leda till bäst resultat diskuteras.

Kursen erbjuder en grundlig genomgång av hur ett försäljningsförfarande enligt samäganderättslagen kan gå till och ger deltagaren kunskap om exekutiva försäljningar enligt Utsökningsbalken och tvångsförsäljningar enligt bostadsrättslagen så att kursdeltagaren får bättre kunskaper om fördelarna med de olika förfarandena.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som hanterar frågor om försäljning enligt samäganderättslagen, försäljning fast egendom enligt UB samt tvångsförsäljningar av bostadsrätter.

Kursledare

Jens Liif är advokat och partner på Kaliber Advokatbyrå AB och har en bakgrund som jurist på Kronofogdemyndigheten. Jens Liif är bl.a. verksam som konkursförvaltare, boutredningsman och god man enligt samäganderättslagen.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se