Hot och påverkansförsök mot advokater - 2024 Livesänt kurstillfälle

Subventionerad

Kursperiod: 10 sep - 12 nov

Datum Tid Utb.timmar Plats
10 sep 13:00 - 16:30 3 Sveriges advokatsamfund Till anmälan
12 nov 13:00 - 16:30 3 Livesänd Till anmälan

Kursbeskrivning

OBSERVERA:
Denna kurs ingår i Advokatsamfundets program med kostnadsfria kurser som vänder sig till advokater och biträdande jurister. Särskilda avbokningsvillkor gäller, se information nedan. Det är tillåtet att anmäla sig till högst en subventionerad kurs per termin.

Advokatsamfundets nya kostnadsfria kurs tar sikte på att identifiera och motverka hot och olika former av påverkansförsök. Under kursen – som genomförs i seminarieformat – diskuteras hur hot och påverkansformer kan se ut, hur de kan förebyggas, och vad man som advokat kan göra om man blir utsatt. Även Advokatsamfundets åtgärder på området behandlas. Frågor och diskussioner välkomnas.

Kursen leds av säkerhetsexperten Bengt Sundin, advokat Ghita Hadding Wiberg, leg. psykoterapeut Jakob Carlander, samt advokat Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Ghita Hadding Wiberg har arbetat som brottmålsadvokat i drygt 30 år. På senare år har hon även haft en del större internationella mål rörande bl.a. krigsbrott. Ghita har också varit ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse (2006-2012) och expert i ett flertal statliga utredningar.

Bengt Sundin är säkerhetsexpert och har arbetat som polis 47 år, varav 34 år inom personskyddet.

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och forskar särskilt kring människor med rättshaveristiskt beteende. Han utbildar inom offentlig verksamhet kring bemötande av rättshaveristiskt beteende, och om hat, hot och stalking. Jakob har bl.a. publicerat böckerna: Möta människor med rättshaveristiskt beteende - handbok för yrkesverksamma, Rättshaveristiskt beteende - bemötande i praktiken, Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet, Förebygga Bedöma Hantera samt Att förstå sin egen utsatthet - Stöd för professionella i människovårdande yrken.

Mia Edwall Insulander är advokat och generalsekreterare vid Sveriges advokatsamfund.

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå, men notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan av gratiskurs senare än 15 dagar före kurstillfället debiteras 1 000 kr såvida det inte beror på sjukdom och läkarintyg kan visas upp. För kurs med avgift 1 000 kr gäller: vid avanmälan senare än 15 dagar före kurstillfället krediteras 500 kr vid sjukdom och mot läkarintyg. Den som avanmäler sig kan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se information per tillfälle.

Övrig information

Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 3 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se