Kickstarta advokatbyråns försäljning - 2023

Kursperiod: 11 dec

Datum Tid Utb.timmar Plats
11 dec 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

År med begränsningar kring möten, konferenser, nätverkande etc. har satt spår i de flestas verksamheter. Många har inte riktigt kommit i gång med sina utåtriktade kontakter igen. Dessutom märker och räknar både affärsadvokater och familjerättsadvokater med en ökande konkurrens från aktörer utanför advokatkåren. Hög kompetens och väl genomfört arbete räcker inte för att säkerställa att uppdragen dyker upp framöver. Många behöver få i gång sina kontakter, bygga nya relationer och upptäcka nya möjligheter.

Behöver du också kickstarta i gång marknadsföring och försäljning? Hur kan du göra för att balansera ditt vardagsarbete med aktiv försäljning 2024?

I den här kursen lägger vi fokus på enkla metoder för att få i gång ett genomtänkt och strukturerat försäljningsarbete med resultatfokus. Se över ditt nuläge, välj strategi, ställ upp mål och genomför dina prioriterade aktiviteter. Här får du redskap för att tänka rätt, öka din säljande förmåga och genomföra detta i din egen verksamhet.

Kursens huvudsyfte är att ge verktyg, utveckla din förmåga att se försäljningsmöjligheter och ta hand om dem på ett genomtänkt sätt.

Programpunkter:

• Är det marknadsföring eller försäljning du ska satsa på?
• Att utgå från nuläge och göra smarta saker med ett tydligt mål i sikte
• Konsten att få potentiella klienters uppmärksamhet
• Säljsamtalets Dos and Don'ts
• Att bygga trovärdighet och relationer
• Vad – När – Hur & Varför

Målgrupp

Advokater och andra på advokatbyrån som vill utveckla sin försäljning, stärka klientrelationer och hitta nya uppdrag. Det här är kursen för dig som söker inspiration och hjälp att komma i gång på ett strukturerat och hanterbart sätt.

Kursledare

Ylva Kassander är affärspedagog/businesscoach och konsult med fokus på kommunikation och försäljning. Hon arbetar med föreläsningar, workshops och individuell coaching. Ylva Kassander har arbetat med advokatbyråer sedan 2004 och håller regelbundet kurser för Advokatsamfundet.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 300 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats på resptektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se