Medling och konflikthantering i familjemål - fördjupning, 11-12 november 2024 (12 kurstimmar) Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande

Kursperiod: 11 - 12 nov

Datum Tid Utb.timmar Plats
11 - 12 nov 09:15 - 16:45 12 Hotell Mossbylund, Skivarp Till anmälan

Kursbeskrivning

Medlare kan förordnas av domstol eller anlitas av parter som hamnat i tvist om barnen eller om ekonomiska frågor. Denna nya fördjupningskurs riktar sig till medlare som vill repetera, fördjupa sig i och utvecklas inom metoden co-mediation. Kursen belyser hur man kan arbeta för att erhålla medlingsuppdrag och hur man som medlare kan få stöd och handledning. Vidare diskuteras hur man kan hantera svårigheter såsom låsningar och maktobalanser mellan parterna. Maktobalanser kan orsakas av olika anledningar och kursen redogör för olika teman (ekonomiska obalanser, hot eller våld i relationen, missbruksproblematik, psykisk sjukdom). Vi tittar närmare på medling i ekonomiska tvister (bodelningar), barnsamtal med tips kring utformningen av dessa samt när och hur externa resurser bör anlitas (t.ex. tolk eller barnpsykolog). Kursen innehåller många praktiska inslag med möjlighet att pröva olika tekniker och verktyg. Stort utrymme ges för diskussioner, erfarenhetsutbyte och egna frågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och andra som har egen erfarenhet av att medla eller som har gått Medling och konflikthantering i familjemål - grundkurs. Kursen vänder sig också till de som tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän och inom ramen för dessa uppdrag arbetar med samförståndslösningar och alternativ konfliktlösning.

Kursledare

Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med särskilt fokus på internationell familjerätt. Hon genomgick 2015 en utbildning i Cross Border Family Mediation i Berlin och har därefter fortlöpande vidareutbildat sig inom området medling. Alexandra Lyckman förordnas ofta som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildningsverksamhet.

Johan Lagerbielke är konsult inom förhandlingsteknik, civilekonom och fil. kand. i psykologi. Han föreläser regelbundet för Advokatsamfundet på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på kurser i förhandling för advokater.

Kursavgift

Kursavgiften är 20 900 kr exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se respektive tillfälle för platsinformation

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se