Migrationsrättslig nyhetsdag - 2024

Kursperiod: 11 nov

Datum Tid Utb.timmar Plats
11 nov 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

Välkommen till Advokatakademiens migrationsrättsliga nyhetsdag. Kursen fokuserar på de stora aviserade lagstiftningsförändringarna som ingår i Tidöavtalet – 33 förslag som innebär ett paradigmskifte inom migrationsrätten. Hur ser förändringarna ut och vad betyder de för den som söker asyl eller annat uppehållstillstånd? Hur förändras förutsättningarna för advokater att verka på området? Och vad innebär förslagen för Migrationsverkets verksamhet och planering?

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma inom migrationsrätt.

Kursledare

Tomas Fridh är advokat och grundare av Fridh Advokatbyrå 2014. Han är juridiskt sakkunnig för Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och har ett flertal utbildningsuppdrag inom migrationsrätten på bland annat Göteborgs Universitet samt advokatkursen Internationell Migrationspraxis för ombud och biträden.

Anna Lindblad är biträdande rättschef på Migrationsverket. Hon har arbetat med migrations- och asylfrågor i tjugo år i år och växlat mellan att arbeta statligt och privat med ungefär tio år i vardera sektor. Anna har lång erfarenhet som ombud/offentligt biträde i migrationsärenden. Mellan 2018 och 2020 var hon chefsjurist på Asylrättscentrum. 2021 arbetade Anna som särskild rådgivare i Migrationsverkets myndighetsstab och sedan två och ett halvt år tillbaka är hon biträdande rättschef på Migrationsverket. Sedan 2021 sitter Anna i styrelsen för Delmi, Delegationen för migrationsstudier.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se