Modern avtals- och kontraktsrätt - 2024

Kursperiod: 08 okt - 13 nov

Datum Tid Utb.timmar Plats
08 okt 09:15 - 16:45 6 Elite Hotel Savoy, Malmö Till anmälan
13 nov 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

Avtalsrätten har ändrats mycket på senare år, men ändringarna har inte skett genom nya lagar utan genom praxis från Högsta domstolen. Därför är det svårt att ”se” allt nytt. Under dagen går vi igenom den moderna avtalsrätten med utgångspunkt från praktiska exempel och intressanta avgöranden från HD. Det kommer att handla om bl.a.

- kontraktsskrivning och avtalsbundenhet
- fullmakt
- avtalstolkning
- 36 § avtalslagen om oskäliga avtalsvillkor (inklusive friskrinvingsklausuler, vitesklausuler och grov vårdslöshet)
- reklamation och eftergift
- påföljder vid avtalsbrott (fullgörelse, avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd)

Vi kommer att uppmärksamma många olika avtalstyper, bl.a. köp, företagsköp, rådgivning, entreprenad, förmedlingstjänster, out-sourcing, aktieägaravtal och kreditavtal.

Kursen har fokus på avtal mellan näringsidkare och alltså inte på konsumentavtalsrätt.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som hanterar frågor om avtals- och kontraktsrätt.

Kursledare

Christina Ramberg är professor sedan 1998, numera i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon har skrivit mycket om avtals- och kontraktsrätt samt gjort ett ”restatement” av svensk avtalsrätt på webbsidan www.avtalslagen2020.se.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se