Rättspsykologi för advokater - minnet i rättsprocessen - 2024 Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande

Kursperiod: 08 okt

Datum Tid Utb.timmar Plats
08 okt 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

Minnet och minnesbilder spelar en central roll i många rättsprocesser, och i synnerhet i brottmål. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Hur kan vi bedöma huruvida ett vittnes minnesbilder är tillförlitliga? Om detta handlar Advokatakdemiens nya kurs som vänder till brottmålsadvokater, och andra som processar, som vill fördjupa sina kunskaper i vittnespsykologi.

Högsta domstolen har i vissa beslut gett fingervisning om detta, och i rätten är domare och nämndemän vana vid att fundera kring tillförlitligheten och trovärdigheten i det vittnen berättat om. Dock är den rådande praxisen bara delvis förenlig med vad vi vet om hur minnet faktiskt fungerar. Om rättsväsendet tog till sig mer av den till buds stående forskningen, skulle risken för justitiemord av denna art minska.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Rättspsykolog Julia Korkman arbetar som sakkunnig vid Europas kriminalpolitiska institut HEUNI och har en docentur i rättspsykologi vid Helsingfors universitet samt är anställd som arbetslivsprofessor vid juristutbildningen vid Åbo Akademi i Finland. Hon är en av forskningsledarna för LepÅ; forskningsgruppen i rättspsykologi vid Åbo Akademi och har speciellt intresserat sig för beslutsfattning, förhör och minnets roll i brottsutredningar och rättsprocesser. Mycket av Korkmans forskning är förankrad i de konkreta frågeställningar hon mött i sin roll som sakkunnig eller vid handledning av brottsutredningar. Korkman har blivit bekant för den svenska publiken i ett flertal grävjournalistiska fall, bland annat “Fallet Kevin” och det mer nyliga norska fallet ”Silje-saken”. Hon har också uttalat sig i det omtalade ”Snippa-fallet”. Hon har publicerat ett stort antal artiklar och bokkapitel och gav hösten 2022 ut den prisbelönta populärvetenskapliga boken "Minnets makt. Berättelser från rättssalen".

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se