Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation - 2024

Kursperiod: 07 - 29 nov

Datum Tid Utb.timmar Plats
07 nov 09:15 - 16:45 6 Elite Hotel Savoy, Malmö Till anmälan
29 nov 09:15 - 16:45 6 Sveriges advokatsamfund Till anmälan

Kursbeskrivning

Vad vi säger är viktigt – HUR kan vara helt avgörande för genomslaget! Detta gäller oberoende av om sammanhanget är fysiskt eller digitalt.

Oavsett om det handlar om förhör, plädering, sakframställan, presentationer eller annat anförande så gäller i grunden samma sak – att tala och berätta så att mottagaren triggas och attraheras till lyssning. Med utgångspunkt i modern kommunikationsforskning ger kursen ett fundament beträffande medvetenhet om tempo, röstläge, styrka, betoning och pausering. Kroppsspråket liksom retorisk ledsagning om innehåll och disposition är en integrerad del av kursen.

Kursens huvudsyfte är att utveckla deltagarens förmåga att i det skarpa läget, t.ex. i rättssalen, nå fram med sitt budskap med största möjliga effekt samt att skapa förtroende för det som sägs.

Kursens syfte är att:

• Utveckla deltagarens förmåga att i ”det skarpa läget” nå fram med största möjliga effekt
• Frigöra deltagaren från hämningar och hinder i den professionella talarsituationen
• Att utveckla förmågan att inge förtroende
• Att uppnå ännu vassare och effektivare muntlig kommunikation i processer, förhandlingar och andra för advokater typiska talarsituationer

Målgrupp

Kursen är till för alla på advokatbyrån som vill träna upp sin kommunikativa och retoriska förmåga i det skarpa läget.

Kursledare

Per Furumo är konsult inom muntlig kommunikation, retorik och presentationsteknik. Bland hans kunder finns en mängd stora företag och organisationer, banker, flera ledande advokat- och revisionsbyråer samt ett antal andra. Han utbildar regelbundet blivande advokater i framförandeteknik på uppdrag av Advokatsamfundet.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se kursplats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se